Retribucións

Cando dúas partes pactan algo que queren que non se cumpra poñen unha condición imposible. Si lle queren dar visos de verosimilitude ao pacto poñen unha condición improbable.

Si unha equipa galega gaña a liga cobraredes. Desgraciadamente só o Celtiña e con moita axuda podería gañar a liga. Terían que acontecer unha serie de feitos, como que descualificaran ao Barça por antiespañol ou porque conseguiron a independencia, gañar todos os partidos que quedan da liga e que o Atlético de Madrid perdera todos e o Real Madrid grande parte deles.

Como moi a pesar nosa que unha equipa galega gañe a liga vai ser tan difícil como que se aliñen os astros formando o logo do PP, podemos dicir que nese caso non cobraríamos.

Na nómina de xullo pagarán o 1%. Na nómina de agosto irán os trienios do Consorcio.

O Director Xeral de Función Pública informou aos sindicatos nunha xuntanza que tivemos o venres 14, que:

 • Na nómina de xullo irán os atrasos polo incremento do 1%, así como a corrección de erros nos trienios de determinado persoal.
 • Na nómina de agosto incluirán os atrasos polos trienios do persoal do Consorcio de Igualdade e Benestar, tras rematar o recoñecemento dos servizos prestados.

Unha vez que os Orzamentos Xerais do Estado do ano 2017 foron aprobados polo Parlamento español, dende a Dirección Xeral da Función Pública convocou ás organizacións sindicais representativas na administración autonómica, para informar de cuestións derivadas da Lei de Orzamentos.

Nesta xuntanza exprés, escasamente media hora, o Director Xeral da Función Pública deu información, que en gran medida xa era coñecida por todos e todas nós, pois ven derivada da aprobación dos citados Orzamentos do Estado:

Ante o rebumbio creado pola posíbel retención indebida na nómina de marzo de parte da cota obreira correspondente a uns atrasos dos meses de xaneiro e febreiro, achega Función Pública un informe elaborado pola "Comisión de Nóminas".

A tal efecto a CIG xa informou dias atrás (ler nova do 4 de maio) de que o escrito de reclamación que estaba a promover outro sindicato non tiña sentido.

Resumindo: que a suposta retención indebida foi realizada consonte á normativa.

A comezos do mes de abril, un sindicato lanzou a información de que a Xunta estaba a reter indebidamente un incremento da cota obreira da nómina correspondente aos meses de xaneiro e febreiro. Segundo a explicación que difundiron esa retención indebida debería ser asumida pola empresa por telo efectuado fora de prazo. A tal efecto elaboraron e espallaron un modelo de solicitude promovendo que o persoal reclamase a devolución do importe retido.

Foron moitas as consultas recibidas pola CIG, e como continúan a ser moitas vamos a transmitir a explicación que lle estamos a dar a quen contacta connosco.

A Xunta executou na nómina de marzo un incremento da cota obreira correspondente aos meses de xaneiro e febreiro, en aplicación da Lei 1/2017 de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2017. Esto estaría a incumprir o artigo 22.4 do Real Decreto 2064/1995 que dí: “O empresario descontará aos seus traballadores, no momento de facerlles efectivas as súas retribucións, a aportación que corresponda a cada un deles. Se non efectuase o desconto en dito momento non poderá realizalo con posterioridade, quedando obrigado a ingresar a totalidade das cotas ao seu exclusivo cargo”.

As federacións da área pública da CIG (Administración, Ensino e Saúde) convoca concentracións o 25 de xaneiro e o 6 de febreiro diante do Parlamento de Galiza.

Co gallo do debate e votación dos Orzamentos da Xunta para o ano 2017, a CIG ten convocadas mobilizacións, ás 12 horas, diante do Parlamento Galego o vindeiro mércores 25 de xaneiro e o luns 6 de febreiro, en defensa duns servizos públicos e de calidade e para demandar a recuperación dos dereitos laborais e salariais "roubados nos últimos anos". Con estas concentracións queremos amosar o rexeitamento aos orzamentos da Xunta argallados polo goberno do PP para este ano así como á lei de acompañamento.

No proxecto de orzamentos presentado no Parlamento -que non foi entregado ás centrais sindicais na mesa de negociación- non se contempla nin a reposición de servizos públicos, nin medidas para atallar a precariedade laboral instalada nestes momentos nas distintas administracións. A taxa de temporalidade xa acada nalgúns servizos o 20%, co agravante de que entre os anos 2010 e 2016, en Galiza, perdeuse máis dun 6% de emprego público.

Parte da causa desta temporalidade e da precariedade é debida á taxa de reposición de efectivos, que se ben é unha competencia da administración do Estado non se está oíndo que por parte da Xunta de Feijoo se demande a eliminación da mesma e incluso a posibilidade de recuperar servizos públicos.

O día 6 de xullo de 2016 ven de publicarse no DOG a LEI 7/2016, do 1 de xullo, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en concepto de recuperación dos importes efectivamente deixados de percibir de acordo coa Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, na parte proporcional ao tempo de servizos prestados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2013.

Na exposición de motivos da devandita lei contanos moi craramente o relato da perda e posterior recuperación da famosa extra do 2013:

 1. Ca lei 2/2013 do 27 de febreiro a Administración aproba unha reducción do complemento específico anual equivalente á suma das pagas adicionais correspondentes aos meses de xuño e decembro. Lei que se fai extensible no tempo ata o día de hoxe.
 2. O Tribunal Supremo confirmou neste ano a sentenza ditada no seu día en procedemento de conflito colectivo pola Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na que se declarou o dereito do persoal laboral sometido ao V Convenio colectivo único a percibir a paga adicional de xuño de 2013 na parte proporcional á prestación de servizos desde o 1 de xaneiro de 2013 ata o 28 de febreiro de 2013.
 3. A Administración asina un acordo acadado coas organizacións sindicais CCOO, CSIF e UGT. Na súa virtude, as partes acordaron a reposición do complemento específico ou concepto equivalente nas pagas extraordinarias a partir do 1 de xaneiro de 2017 e o pago da parte proporcional ao tempo de servizos prestados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2013.

Como cada un fala da feira como lle vai nela hai que dicir que nesta exposición de motivos ou “conto” dos feitos non se mencionan en ningún momento:

 1. Que QUEN presentou o conflio colectivo polo que o Tribunal Supremo confirma que nos corresponde a parte proporcional desde o 1 de xaneiro ata o 28 de febreiro de 2013 FOI A CIG.
 2. Que QUEN se fartou de presentar demandas individuais reclamando o que é noso e gañando unha a unha FORON AFILIAD@S DA CIG
 3. Que a Adminisstración asina acordos con CCOO, CSIF e UGT porque ten que acatar o que A CIG DEFENDEU perante un xuiz presentando o conflito colectivo e sucesivas demandas.

Diríase que a Administración lle está a facer a campaña a CCOO, CSIF e UGT pero…. eleccións sindicais non hai ata dentro de tres anos ¿non?. Ahhhhh pero sí que hai eleccións autonómicas. Será entón que CCOO, CSIF e UGT lle están a facer a campaña ó PP?

 

Con isto da devolución da paga extra de 2013, o sindicato do PP nos acusa de querer facer caixa.
Non sabemos como, pois os contenciosos gañados pola CIG foron feitos polos nosos servizos xurídicos entre delegados/as e afiliados/as que voluntariamente aceptaron iniciar este proceso no seu ámbito de cara a conseguir o suficiente número de sentenzas como para solicitar a extensión de sentenza a todo o persoal da Xunta.
Supoñen un custo para os servizos xurídicos do sindicato e son gratuítos para todos os que o presentaron.

Obviando as innumerábeis sentenzas gañadas pola CIG e as necesidades preelectorais, confunden goberno, partido e sindicato

A Administración anuncia que vai devolver a parte devindicada da extra de 2013 toda neste ano, despois de amagar con pagala en dous anos.

Isto débese fundamentalmente ás seguintes cuestións:

 1. A CIG ven gañando múltiples sentenzas, como podedes ver por exemplo aquí, ou aquí, ou aquí, e non seguimos para non cansar…
 2. O obxectivo da liña seguida pola CIG de presentar demandas xudiciais en todos os ámbitos tanto laborais (Administración Xeral, SERGAS, ensino, entes, etc) como territoriais era tratar de conseguir unha posterior extensión de sentenza, xa que no caso do persoal funcionario non existe a vía do conflito colectivo, para o cal, unha vez gañadas, teríamos a oportunidade de que a Xunta tivese que aceptar esa extensión.
 3. Unha vez que a Xunta se ve obrigada a pagar, prefire, ante os procesos electorais que este ano lle poden pasar factura ao goberno autonómico que máis recorta dereitos de todos, facer pasar isto como iniciativa propia máis que como froito de ser vencido pola CIG nos tribunais.
 4. E en vez de pagalo recorre á estratexia de intentar conseguir apoio sindical para algo que cando o recortaron non precisaron ningún apoio.

Esiximos o pagamento íntegro e inmediato da débeda recoñecida por múltiples sentenzas xudiciais

Logo das múltiples sentenzas condenando a Xunta de Galiza a devolver a parte devindicada da paga extraordinaria do ano 2013, o Goberno galego acaba de presentar unha proposta ás organizacións sindicais para abonar estas cantidades en dous cómodos prazos (nos anos 2016-2017). Unha proposta que a CIG considera un novo engano do Executivo de Feijoo ás empregadas e empregados públicos.
A CIG demanda á Xunta de Galiza que cumpra a súa propia Lei de Orzamentos do ano 2013 e pague integramente o que os xulgados están recoñecendo como dereito a percibir: a parte da paga extraordinaria devindicada dos meses de xaneiro e febreiro do ano 2013.

Denunciamos a baixa catadura moral do Goberno de Núñez Feijoo, a quen non lle tremeu a man para subtraernos ilegalmente parte da paga extra do ano 2013 e que agora parece que lle doe ter que devolver ese diñeiro.

Dende a CIG criticamos a falta de negociación real do acordo remitido pola Xunta e que este fora anunciado nos medios de comunicación cun claro obxectivo electoralista. A CIG non vai entrar a negociar nin a colaborar de ningunha maneira neste novo engano aos traballadores e traballadoras da Xunta.

Sobre todo, tendo en conta que a Xunta está obrigada, agora, a efectivizar esta débeda, despois dos numerosos xuízos gañados pola CIG, cuxas sentenzas a están obrigando a facer o pagamento desa parte da extra do ano 2013.