Retribucións

home pedindoA CIG-Autonómica, a través do seu secretario nacional Manuel Gallardo Canitrot, ven de emitir unha nota de prensa en contestación ás novas declaracións do Goberno galego con relación á conxelación salarial. Nesta ocasión foi a conselleira de Traballo e Benestar quen o pasado 23 de agosto aseguraba que “non ve fóra de lugar” a idea do Goberno central de subir menos do 1% o salario de todos os empregados públicos. Xa anteriormente a conselleira de Facenda pronunciárase nos medios, anunciando a “máis que probable” conxelación salarial dos empregados públicos nos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2010.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG), ben de darlle a razón á CIG-Autonomica cando afirmaba o dereito recollido no V Convenio dos/as traballadores/as do SPDCIF de cobrar as horas nocturnas realizadas.

Que teñen que dicir agora CCOO e CSIF que non asinaron o V Convenio porque non se recollía, segundo eles, este dereito? Que teñen que dicir agora CCOO e CSIF que querían un plus xenérico de nocturnidade para estes traballadores/as onde perdían máis de 200 € ao mes? Que ten que dicir agora CCOO que se opoñía ao conflicto colectivo e pedía que se fixesen reclamacións individuais para única e exclusivamente facer caixa a conta dos/as traballadores/as de incendios?

O pasado 1 de xuño dende a CIG-Autonómica criticabamos a demagoxia do PP na proposta de conselación salarial das/os empregadas/os públicos a raíz dunhas delcaracións da Conselleira de Facenda, Marta Fernández.

Hoxe, día 10 de xuño, vimos de recibir unha convocatoria na que a propia Consellaría introduce unha proposta de acordo retributivo para os novos e austeros xefes territoriais da nova Xunta de Galiza consistente nun incremento retributivo de 210 euros mensuais baseada en que ditos postos “conlevan unha especial dificultade técnica, dedicación e responsabilidade cómpre determinar un incremento das retribucións asignadas que comporten a modificación do seu complemento específico”. Se facemos contas rapidamente podemos saber que este incremento lle vai a costar en torno aos 150.000 euros/ano aos contribuíntes o que queda moi lonxe da tan prometida austeridade do Goberno do señor Núñez Feijoo.

Tomando por tontos aos traballadores/as, os sindicatos asinantes do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), CCOO, UGT e CSIF, pretenden agora lavar a cara despois de que a CIG gañara varios contenciosos no que se recoñece o dereito dos interinos a cobrar os trienios xerados e non devengados antes da entrada en vigor do EBEP.

As sentenzas son consecuencia directa da petición da aplicación dunha directiva comunitaria que vai contra a cláusula discriminatoria establecida no EBEP que establece no seu artigo 25 que aos interinos se lles recoñecerán os trienios anteriores á entrada en vigor pero SÓ CON EFECTOS RETRIBUTIVOS A PARTIR DA ENTRADA EN VIGOR DO MESMO.

Dende a CIG-Autonómica limos con sorpresa as declaracións que fixo a Conselleira de Facenda, Marta Fernández, en relación coa conxelación do soldo dos empregados/as públicos da Xunta. Na páxina 169 do programa electoral do Partido Popular recóllese o establecemento dunha cláusula de revisión salarial para frear a perda retributiva en termos reais.

Unha sentenza gañada pola CIG obriga a pagar os trienios polos servizos prestados como persoal interino con anterioridade a maio de 2007

A sentenza di que a Consellaría de Educación (neste caso) ten a obri­ga de pagarlle os trienios ao persoal que interino non só con posterioridade á publicación do Estatuto Básico do Emprega­do Público (EBEP), como está facendo na actualidade, senón tamén os trienios dos anos ante­riores. Tamén obriga á Consella­ría a pagar os xuros correspon­dentes desde a data en que se interpón a demanda.

Se inda non tes a folla de retribucións do persoal funcionario e laboral da administración do noso país do ano 2009 en papel, ou simplemente a queres ter en arquivo informático, podes descargala dende o novo web da CIG-Autonómica. Vai á zona de descargas.

 

Coa alma negra, Mar Rodríguez e Méndez Romeu, victimarios da Administración Pública galega, anceian que os empregados públicos paguemos cos nosos salarios os favores por eles debidos. O 10%, uns cartos que son nosos e nos que o seu reparto debería ter unha dimensión social tendente a protexer os salarios dos colectivos máis desfavorecidos, é destinado a pagar favores entre os seus elixidos. A acción altruísta que Función Pública vai realizar cos nosos cartos vai dirixida, entre outros, a: