Retribucións

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de ditar sentenza no conflito colectivo sobre a paga extra de decembro de 2012 no ámbito do persoal laboral de Portos de Galicia.

O TSXG estima parcialmente a demanda, recoñecendo o dereito do persoal laboral de Portos de Galicia a percibir a parte proporcional da paga extra de decembro de 2012 devengada entre os días 1 e 15 de xullo dese ano, en razón da non retroactividade do RD-Lei 20/2012, que aprobou a supresión da dita paga de Nadal.

O martes 15 reuniuse a Mesa Xeral de Negociación dos Empregados Públicos co obxecto de presentar o Anteproxecto de Orzamentos da Comunidade para o 2014.

Cunha falta de vergoña absoluta, non se aportou ningunha documentación, nin antes, nin durante, nin despois da Mesa, e foinos transmitido de palabra por parte dos directores xerais de Función Pública e de Orzamentos, que aos empregados/as públicos/as da Xunta de Galiza se nos ía a recortar a extra un ano máis.

Fronte ao xeito perverso de Feijoo de anunciar o ben que Galicia navega no medio da crise, a Administración dálle a volta e dinos que isto non está tan ben, pero ao mesmo tempo non dá datos que xustifiquen o recorte tan brutal que vimos sufrindo, excepto que co noso recorte contribuímos á reducción da débeda en máis dun 40%.

Colabora: Recollida de sinaturas en defensa dos Servizos Públicos

En defensa do público, en defensa do noso traballo e dos nosos salarios

Concentración diante da EGAP

Martes 15 de outubro, Ás 13:00

Coincidindo coa Mesa Xeral de Empregad@s Públic@s onde se presentará a masa salarial para o capítulo I. Só achegaron convocatoria,  non documentación pero prevese conxelación e novo recorte nas extras, ademais de continuar coas amortizacións. Porén, nada avanzan publicamente do que privatizan e derivan, cada día máis, cara a empresa privada a través do capítulo VI. E xa sabedes o que hai detrás das privatizacións: maior explotación laboral, peores servizos para a cidadanía e máis beneficio para os accionistas.

Preguntámonos tamén se Feijóo emulará ao seu colega Rajoy e, dado que se ve a luz ao final do tunel, comece por aumentar... os soldos do persoal de confianza.

Colabora: Recollida de sinaturas en defensa dos Servizos Públicos

Os orzamentos do estado para o ano 2014 xa están enriba da mesa e, xunto coas declaracións ante a prensa do Presidente da Xunta, amosan un mal escenario para as empregadas e empregados públicos, especialmente para os galegos e galegas.

Por resumir os orzamentos do estado para o 2014 en dúas liñas moi por riba: non incrementarán as retribucións do 2013, e haberá que eliminar todas as prazas que queden vacantes por xubilación do seu titular.

En Galiza a cousa é pior: sendo de aplicación no noso País o anterior por ser norma básica do Estado, o máximo responsábel do PP galego e Presidente da Xunta afirmou na prensa que manterían as condicións do 2013, o que supón que as empregadas e empregados públicos galegos soportarán a sobrecarga de perder unha parte das pagas extraordinarias, algo que só ocorre en Galiza e nalgunha outra contada administración.
 

Amortización de vacantes

Para o 2014 manteñen, un ano máis, a tasa de reposición de efectivos no 0%. Esto é, que as xubilacións que se xeneren non poden ser cubertas, senon eliminadas. Esto afecta a todos aqueles postos que non teñan que ver coa docencia, forzas e corpos de seguridade, forzas armadas, incendios, sanidade, e algunhas inspeccións (fraude fiscal, laboral e de seguridade social) ..

"Yo a los funcionarios no les voy a pedir más esfuerzos desde el punto de vista retributivo. Ya han hecho bastante". Isto era o que dicía o amigo Feijóo aló por agosto de 2012, nun clima preelectoral que é moi propicio para que estas cousas.

O ano pasado vendeu a rebaixa, logo da súa vitoria electoral, como se fose unha suba de soldo, dicindo que íamos “cobrar máis” ca o ano anterior. E agora que? Como vai vender isto, pois semella que este ano a táctica vai ser a ver se cola. Pois nós estamos desexosos de escoitar a argumentación deste ano, a ver que conta. Queremos explicacións de por que se nos van recortar as pagas extras do ano 2014, queremos saber por que se nos recorta a nós, aos traballadores da Xunta e non aos traballadores do Estado, sen ir máis lonxe, nisto si que somos pioneiros. E por segundo ano consecutivo.

Outro recorte máis, un tras outro, que se acumulan ao longo dos anos. Difícil de pórlle un número exacto, pero iso si... como cuantificar a mentira? a falacia? como se mide o xogo político no que os empregados e empregadas públicas non somos máis que unha peza?  Un recorte pode ter unha cuantificación económica moi clara, unha mentira non.

Unha vez revisadas as nóminas do mes de xuño, as persoas traballadoras que solicitaron anticipo da paga extra no mes de xaneiro, están observando nos seus recibos xustificativos do pago de salarios información confusa sobre a retención de IRPF aplicada na paga extra. Así, no recibo xustificativo do pago do anticipo de xaneiro aplícase unha retención de IRPF, que no papel se volve a aplicar sobre o total da paga extra na nómina de xuño.

Este era un titular de prensa do verán prelectoral do ano pasado. Desde entón, e pasadas as eleccións, volvimos sufrir un novo recorte (que non era recorte) que nestes primeiros días de verán apreciamos na diminución da nosa extra. Por se fose pouco, comezouse unha orxía amortizadora de prazas vacantes e non vacantes con despedimentos de empregados públicos (que tampouco eran despedimentos).

As hemerotecas son desleales pero deixan a cada quen no seu lugar. "Eu aos funcionarios non lles vou pedir máis esforzos dende o punto de vista retributivo. Xa fixeron bastante" foron as súas palabras textuais. Era precampaña eleitoral e de aquela a nosa Comunidade Autónoma xogaba na Champions League das Comunidades Autónomas a nivel do cumprimento do déficit. Claro que iso era antes dos informes do Consello de contas que falaban das facturas no caixón e sobre todo, antes das eleccións.

Inciase coa presentación do conflicto colectivo no ámbito do V Convenio Colectivo Único da Xunta de Galiza

As organizacións sindicais CIG, CCOO, UGT e CSI-F anunciaron publicamente este luns o inicio de accións legais conxuntas para reclamar a paga extra do ano 2012. A CIG subliña que se actuará en todos os ámbitos nos que teña capacidade legal e agarda que coas accións xudiciais que se poñen en marcha en Galiza, tanto para o persoal laboral como funcionario,  os gobernos central e galego tomen nota e rectifiquen canto antes repoñendo o dereito constitucional de todas as traballadoras e traballadores a recibiren a paga extra.

A CIG-Autonómica vén de dirixirse a todos os grupos parlamentares para lles achegar as súas alegacións ao proxecto de orzamentos da Xunta para o ano 2013, que está actualmente en fase de tramitación no Parlamento galego en relacíon ao recorte da paga extra e ao posible recorte que con carácter básico se dicte dende Madrid.

Neste sentido, a CIG-Autonómica achegou alegacións aos grupos parlamentares para a modificación do artigo 20 do proxecto de lei de orzamentos, así como para a supresión dos apartados dos artigos 14 e 16, todos eles relativos ao recorte nas pagas extraordinarias de xuño e decembro de 2013 para os empregados públicos da Xunta.

Así mesmo, a CIG-Autonómica propón de xeito subsidiario a inclusión dunha disposición adicional que dispoña a non acumulación dos posibles recortes adicionais aos empregados públicos que foren aprobados no futuro polo Goberno do Estado aos recortes que aprobe a Xunta.

Respeito a outras materias polémicas como a supresión do artigo 19 do Convenio, o Comité Intercentros de persoal laboral, dará traslado o martes aos grupos parlamentarios das nosas demandas.

  • Mentres o gasto en asesores da Presidencia aumenta nun 15,8%.
  • Se suspende o descanso semanal recollido no artigo 19 do Convenio do persoal laboral.
  • Deixan sen orzamentar todas as prazas vacantes sen ocupación e se amortizarán o equivalente de prazas ás do persoal que se xubile.
  • Concursos de traslados e Ofertas de Emprego Público reducidas á nada.

 

So se volverá a cobrar o complemento específico cando se acade o nivel de ingresos do 2009

No Proxecto de Orzamentos Xerais para o ano 2013 que ven de aprobar o Consello da Xunta este xoves e que remitirá ao Parlamento para a súa aprobación o Goberno da Xunta da conta das súas intencións futuras xa na exposición de motivos.

Ademais de seguir sostendo a mentira de que o recorte nas pagas extraordinarias ten carácter progresivo a Xunta establece  que manterá  “estes niveis retributivos ata que se acaden ingresos en termos similares ao momento no que se incorporou o complemento específico nas pagas extra”.