RPT e estrutura

Na xuntanza do 21 de abril coa consellería de Traballo e Benestar, a maiores de tratar o relativo á creación de postos de persoal laboral en centros de benestar, a consellería fai unha unha proposta de modificación da relación de postos de traballo de persoal funcionario.

Traballo crea 15 postos de persoal funcionario, todos eles xefaturas de sección e negociado, pero destrúe 24 postos, dous deles xefaturas de servizo por adaptación da estrutura, e os outros 22 maioritariamente postos base de diversos grupos. Por se non abondase, engaden méritos e requisitos a determinados postos, como algunha experiencia ou titulación.

Por resumir cunha palabra: impresentable.

Descargar proposta da consellería.