Achegounos a Administración dous documentos como resultado da xuntanza que tivemos o día 8/5/2015 sobre a proposta de modificación da RPT da Axencia de Turismo, e que contén un acordo de funcionamento das Oficinas de Turismo.

Un dos documentos recolle unha serie de cambios sobre a RPT. O outro documento é unha modificación sobre o acordo das Oficinas de Turismo (a CIG insiste en querer unha negociación separada).

Na anterior xuntanza pedimos unha nova reunión despois de recoller as opinións dos emrpregados/as públicos/as das Oficinas de Turismo sobre o novo borrador de acordo e antes da Mesa Xeral.

Se tes calquer consideración, podes achegárnola ao correo autonomica@cigadmon.gal.

Descargar documentos.