Nota: posteriormente a este resumo, Sanidade envía correo confirmando que a proposta de modificación da RPT queda para setembro.

O venres 24 de xullo tivemos unha xuntanza con Sanidade para discutir a súa proposta de modificación da RPT. A proposta consiste na amortización de 15 postos de traballo, todos eles de corpos xerais, en servizos periféricos, vacantes, correspondentes a xefaturas de sección, negociado, grupos e postos base C2. Deses 15 postos, 5 xa non entraran no concurso de traslados de corpos xerais que está actualmente en trámite; os outros 10 si que entraran, polo que pretenden que, a estas alturas, Función Pública proceda a retiralos. A amortización tería unha segunda parte, en setembro, cando farían unha proposta de creación de prazas.

A xustificación que ofrece Sanidade é ben pobre: na memoria da proposta fan un extenso relato normativo, pero non acaban de explicar as razóns que os levan a propoñer a amortización dos postos; limítanse a dicir que "é necesaria unha reorganización polos cambios establecidos na xestión dos servizos sanitarios, a simplificación e automatización dos procedementos administrativos", e prevén trasladar as cargas de traballo dos postos administrativos que amortizan a postos técnicos, sen máis explicación.

Para a CIG, que estaría disposta a abordar unha reorganización convintemente motivada sempre e cando se compensasen as amortizacións con outras tantas creacións, esta proposta é inaceptábel. En primeiro lugar non nos fiamos, e se teñen xa a idea do que queren reorganizar, queremos que o poñan por escrito. En segundo lugar, non é serio que, a estas alturas dun concurso de traslados que está en trámite, veñan agora coa retirada de 10 postos de traballo ofertados.

Solicitamos tamén que executen as sentenzas que teñen notificadas, como é o caso dalgún plus recoñecido no laboratorio de Lugo. A este respecto, as representantes de Sanidade encollen os ombreiros e míranse entre si con aceno de despiste.

Demandamos unha solución ao conflito que arrastramos dende fai anos polo nivel dos funcionarios e funcionarias do corpos de farmacéuticos inspectores, para os que demandamos unha homologación de nivel respecto doutros corpos de inspección. As representantes da Administración recoñecen a discriminación, deixan caer que calquer día destes se podería solucionar, mesmo na seguinte proposta de RPT, pero advertindo de que non se lle tome a palabra.

Finalmente Sanidade vai falar con Función Pública e, se retiran do concurso as 10 prazas referidas cunha simple certificación de Sanidade, procederían a adiar a proposta de amortizacións ata setembro, cando farían unha proposta conxunta de amortizacións-creacións. Pero con esto non cambia o inaceptábel dunha proposta de amortización de prazas que están actualmente no concurso de traslados.

Descargar proposta de RPT.