Na Comisión de Persoal do día 2/5/2016, respecto do punto da orde do día da Relación de Postos de Traballo de centros educativos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, informa o Director Xeral de Función Pública que para o cambio de adscrición van manter os criterios da memoria funcional. Tamén informa do cambio no código dun dos postos aos que se lle vai a cambiar a adscrición, concretamente o do posto do IES de Monelos (A Coruña) que se vai a adscribir ao CEIP San Francisco Javier (A Coruña), que cambia o seu código ED.C99.40.304.15001.002 polo ED.C99.40.304.15001.003.

Antes de iniciar a votación, a CIG solicitoulle a Función Pública a retirada deste punto da orde do día a través dun escrito rexistrado no que se denuncia a pretensión de amortizar 42 postos por, según os responsables da consellería, non ter dotación orzamentaria ao ser utilizada esta dotación para outros fins, sen que pasase por ningunha mesa de negociación.

Apróbase co voto en contra das catro organizacións sindicais.