A Consellería de Economía, Emprego e Industria enviounos unha proposta de modificación da súa RPT, así como os proxectos de decreto de modificación ou creación de tres entes dependentes:

Estamos a túa disposición para o que queras aportarnos na seguinte ligazón: contactar coa CIG.