Achega o Instituto Galego de Estatística unha proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Nesta proposta temos un balance neto de 3 postos destruídos e un recorte de 76.582,17 €.

Motivan o recorte en axustar a RPT aos sucesivos "axustes" que a propia Administración se impón a través das últimas leis de orzamentos. Seguimos sen apreciar a tan cacarexada "recuperación económica" pois, de novo, só propoñen máis recortes de postos públicos.

A proposta inclúe cambios na forma de provisión dalgúns postos, incluíndo o Concurso Específico.