RPT e estrutura

O mércores 23 de xaneiro recibimos documentación e convocatoria tratar unha proposta de modificación da RPT do ISSGA. A convocatoria é para o día 30/01/2019.

Se é do teu interese, estamos a túa disposición para o que nos queras dicir: contactar coa CIG