RPT e estrutura

O día 19/06/2018 tivemos unha reunión previa a mesa xeral do mércores 20/06/2018. Inesperadamente, porque estaba fora da orde do día, aparece o xerente de AMTEGA e, conxuntamente co DXFP cóntanos que van enviarnos unha modificación da súa RPTconsistente en:

  • Adaptar a RPT ás áreas funcionais e ás titulacións da LEPG.
  • Abrir unha xefatura de departamento a Admón. de Xustiza e outra a docente.
  • Crear 3 seccións, das que dúas serían a prover mediante LD.
  • Amortizar 4 postos (2 laborais vacantes por xubilación, 1 operador, 1 sección vacante).

Achéganos a consellería unha proposta de modificación da súa RPT. Teremos unha xuntanza o martes 19 de xuño e contamos que posteriormente haberá un prazo para presentar alegacións escritas, previa a inclusión do asunto nunha futura Mesa Xeral.

Se queres contactar coa CIG, podes facelo dende esta ligazón: contactar coa CIG.

O venres 15 achegounos Función Pública unha proposta de modificación da RPT da consellería de Economía, Emprego e Industria. A proposta vai incluída na orde do día da Mesa Xeral convocada para o mércores 20, e discutida previamente nunha xuntanza con Función Pública o martes 19.

Non temos moi claro o que nos van contar o martes 19 pois misturan documentación nova con pasada da anterior modificación da RPT, pero o que non vamos é aceptar un trámite tan de urxencia, sen tempo a estudala nin alegar cando observamos que a proposta ten numerosos cambios.

Se queres botar un ollo, podes descargala aquí, en dúas partes: descargar 1ª parte, descargar 2ª parte.

Podes contactar coa CIG nesta ligazón: contactar coa CIG.

Nunha sentenza do 5 de xuño de 2018, o Tribunal Supremo vén de desestimar o recurso de casación interposto pola Xunta de Galiza contra a sentenza gañada pola CIG no 2015 na que o TSXG ditaminou a ilegalidade do disposto no artigo 3.2 do Decreto 1/2014, de 29 de xaneiro, polo que se regula a creación do Centro de Recuperación Integral para mulleres que sofren violencia de xénero, impoñéndolle á Xunta 1.500 € de costas.

Ese artigo 3.2 estipulaba un sistema de provisión ilegal para a Dirección do centro, quedando aberto a ser ocupado por persoas que non tivesen a condicións de empregadas públicas.

Ante a solicitude de execución de sentenza que a CIG fixo en xullo de 2015, a Xunta de Galiza fixo caso omiso e nun intento soez de estirar o chicle, en novembro de 2015 interpuxo un recurso de casación ante o Tribunal Supremo. Entretanto, dous anos e pico despois da solicitude de execución de sentenza, a Xunta de Galiza modificou o decreto de creación do citado centro nos termos en ditaminados polo TSXG, mais continuou adiante co recurso de casación que o Tribunal Supremo vén de desestimar agora condenando á Xunta a unhas costas de 3.000 €.

4.500 € de costas en total. Un exemplo máis da dilapidación dos cartos públicos por parte dunha Xunta de Galiza que xoga cos intereses e cos cartos de todos os galegos e galegas sen que ninguén asuma responsabilidade de ningún tipo.

O martes 10 de abril de 2018, convocounos o xerente da AMTEGA a unha xuntanza o vindeiro día 12 de abril para tratar unha modificación da súa Relación de Postos de Traballo. Como no día da marmota, volven a amortizar postos de niveis baixos para crear xefaturas de sección e volven modificar un posto para "colocar" a un amigo, o mesmo posto que abriron a administración local no 2016 (agora queren "enchufar" a un docente, será alguén da URJC?).

Tamén queren "colocar" a alguén procedente do SERGAS, e para iso modifican a Xefatura de Departamento de Modernización Admon. de Xustiza para abrila a persoal estatutario. Aproveitan para pasar a LD dúas xefaturas de sección de nivel 25 (unha que xa existía e a outra de nova creación), supoñemos que para seguir "colocando" máis amigos.

Estamos dende xuño de 2015 (ver nova de febreiro de 2016) a espera da homologación salarial do persoal informático. Foi o xerente quen nos dixo que nos convocaría en marzo de 2016 para solucionar esta situación que se remonta ao ano 1993. Desde entón, en repetidas ocasións este sindicato solicitou unha reunión.

A Consellaría de Infraestruturas e Vivenda vén de remitirnos unha serie de documentación de modificación da súa RPT como consecuencia da publicación da modificación do seu Decreto de estrutura. Entre esta documentación está unha memoria complementaria, unha táboa de equivalencias e uns acordos de transferencia de peresoal que non deixan contento a todo o mundo. Descargar documentación.

Resulta chamativo na memoria complementaria que para crear un posto de subdirección e outro de xefatura de servizo amorticen... outra subdirección e outra xefatura de servizo?? Pois non, amortizan un posto de limpador/a, un de subalterno/a e outro de legoeiro/a para financiar o posto de subdirección. Polo menos, o servizo creado financianno a través da amortización doutro servizo. Xa sabedes, a famosa estabilidade orzamentaria...

No DOG do martes 8 de agosto de 2017 publícanse as resolucións polas que se aproban as modificacións das relacións de postos de traballo (RPT) das seguintes Consellarías:

 

 

Empezamos coa carteleira de películas que se estrean esta semana:

Os  creadores de “Mentireiro compulsivo” presentan “Cólleme se podes”.

Do mesmo director que “Falsas aparencias” e “Desaparecido en combate” agora chega “Xerente á fuga”.

Estas serían algunhas das frases que poderiamos empregar para titular as películas que nos monta o xerente da AMTEGA. Tras un ano a ignorar as peticións de reunión, o xerente remítenos unha convocatoria de reunión para o luns 12 de xuño, ás 14:00 horas para tratar unhas modificacións da RPT. A CIG e o resto de organizacións pide un cambio de reunión a outro día a unha hora máis axeitada para tratar todo o pendente.

Despois de máis de un ano solicitando a xerencia da AMTEGA unha reunión para tratar diversos temas pendentes, hoxe chegounos un correo convocando a unha reunión para tratar unha modificación da RPT o luns 12 de xuño ás 14 horas.

A hora da reunión deixa clara as súas intencións, cumprir o requisito legal de "escoitar" ás organizacións sindicais e logo aprobar o que lle pete... O caso é non tratar os temas pendentes desde a última reunión en febreiro de 2016 (que foi polo mesmo motivo, unha modificación da RPT).