RPT e estrutura

Neste mes comezaron as reunións coa Consellaría de Facenda sobre a modificación da súa RPT. Un dos puntos máis polémicos é o esaxerado número de postos abertos a LD baixo motivacións tan peregrinas como o manexo da datos persoais de especial protección. Dende a CIG-Autonómica cremos que a condición de persoal funcionario garante o sixilo necesario para o manexo de datos de carácter persoal. En todo caso, de precisar especial formación (Lei de Protección de Datos Persoais), este coñecemento garántese baixo o requirimento de formación específica e non mediante a súa forma de provisión por libre designación.

Por outro lado, outro punto destacado xira en torno á escala de Finanzas. Dende a CIG-Autonómica insistimos na necesidade de recoñecer a experiencia de anos de traballo eficiente do persoal funcionario que desenvolve ese mesmo traballo sen pertencer a esa escala. Outros aspectos comentados que se poden atopar no resumo de alegacións dispoñible para descarga foron: os postos de C1 e C2 para os que se require experiencia, a apertura de prazas a outras administracións e a existencia de prazas idénticas en distintas localidades con requisitos e méritos distintos, entre outros.

O luns 27 de setembro de 2010 vén de se realizar unha xuntanza coa Secretaría Xeral de Traballo e Benestar, co obxecto de tratar as RPT e a Axencia Galega de Servizos Sociais.

A Administración presentou un resumo de amortizacións e creacións, explicando que só afectan os Servizos Centrais e as xefaturas territoriais.  A maioria das prazas estaban orzamentadas e case todas ocupadas, pero non reflectidas na RPT, procedendo algunhas de sentenzas firmes posteriores á RPT da consolidación. A intención manfiestada pola Consellaría é tratar as modificacións parciais en breve.

A concentración realizarase o venres 16 abril ás 11:00h, diante da Conselleria de Educación en San Caetano.

Dada a importancia do asunto, amortización de postos e peche de comedores escolares, convocase a todos os delegados/as da CIG-Autonómica e ao persoal que nos queira acompañar a asistir a dita concentración. E importante a participación de todos/as.

Tamén podedes colaborar coa recollida de sinaturas de apoio ao manifesto elaborado por pedimento das nais e pais de alumnas e alumnos do colexio de Baltar e Calvos de Randín en Ourense.

O venres 9 abril ás 11h, diante da Conselleria de Educación en San Caetano concentración dos 4 Comités de Empresa de Educación. Dada a importancia do asunto, peche de comedores escolares e a amortización de 71 postos de traballo, convocamos a todos os delegados e delegadas da CIG e ao persoal que nos queira acompañar,  a asistir á concentración. Participa.

A Consellaría de Educación pretende suprimir o comedor escolar en 9 localidades de Lugo e 9 en Ourense,  eliminar 71 postos de traballo en todo pais.

A contención no gasto da Xunta de Galicia xa sabemos quen a vai pagar. Non os altos cargos, que van seguir mantendo o plus de por vida, nin os Xefes Territoriais, aos que se lles aumentou o salario en máis de 3.000 euros anuais, nin as múltiples empresas que están a recibir asistencias técnicas para xestionar os servizos públicos. Van ser as traballadoras e traballadores da Xunta de Galicia e os cidadáns.

Resumo da xuntanza mantida o día 25 de marzo entre responsábeis da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, e as organizacións sindicais (CIG; CCOO, UGT e CSIF), para discutirmos as alegacións presentadas polas centrais sindicais á Relación de Postos de Traballo da consellaría.

Admiten pasar a méritos a maioría dos requisitos indispensables, ainda que non así os 81 postos con requisito de licenciatura en dereito, elimínase como mérito mecanografía no Secretaría Xeral Asesoría Xurídica secretario/a asesor/a, elimínase o requisito de permiso de conducir para unha praza na APLU.

O xoves 11 de marzo tivemos xuntanza coa consellaría de medio ambiente, territorio e infraestructuras.  para discutirmos a futura nova RPT da consellaría.

Na zona de descargas tes á tua disposición os borradores que nos entregaron e as alegacións presentadas pola CIG. Se queres aportar algo, podes facelo nos nosos foros.

O xoves 11 temos unha xuntanza coa Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para discutir a sua RPT. Podes descargar os documentos, e deixar as tuas aportacións nos foros.

Se a receita do éxito da política de I+D+I consite en mimar aos seus recursos humanos, non se espera demasiado éxito se se comeza por tratar de xeito despectivo ás persoas encargadas da súa xestión.

Por pedimento da CIG, a semana pasada tivo lugar unha xuntanza co secretario xeral da Consellaría de Economía e Industria para falar sobre o anteproxecto de Lei polo que se autoriza á Xunta de Galicia para a creación da Axencia Galega de Innovación. A motivación desta reunión nace de dous extremos: 1) a falta de información ao persoal afectado e aos seus representantes, e 2) o contido no seu articulado de elementos que son materia de negociación e que afectan ás condicións de traballo dos empregados públicos.

Dende fai un tempo (menos dun ano), o CSIF mudou o seu criterio para criticar a apertura de postos a outras administracións.

Na nosa administración, hai unha serie de prazas abertas a outras que en teoría non deberían superar o 5% do total. En canta Mesa de "negociación" entra como punto da orde do día unha modificación de Relación de Postos de Traballo (RPT), a CIG critica a apertura dos postos mentres non haxa acordo de reciprocidade así como que estas aperturas sexan case na sua totalidade para postos de libre designación.

A intervención do CSIF dende fai pouco é sempre a mesma xustificación absurda para non posicionarse: "como non sabemos a porcentaxe de prazas abertas a outras administracións, e por tanto non sabeos se superamos ou non o 5%, non nos posicionamos".