Saúde laboral

O venres 24 de maio tivemos reunión ordinaria do Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Servizos Centrais. Non se puido realizar por falta de quorum.

Tiñamos que tratar unha ampla orde do día, con temas de importancia como a avaliación de riscos de sete centros de traballo de servizos centrais, as medidas de emerxencia planificadas e actuacións de prevención para este ano.

A reunión non se puido levar a cabo por non estar ninguén do CSIF e, sendo un comité paritario, non houbo quorum. Non é a primeira vez que pasa que falten todas as persoas representantes do CSIF e teñamos que adiar a reunión. Hai que ter en conta que o mínimo que tiñamos que estar pola parte sindical son cinco representantes do persoal traballador. Estabamos un de cada sindicato, e outro máis de camiño, pero do CSIF, que ten tres representantes neste comité, non estaba nin se lle esperaba a ninguén. Nin avisaron que non asistirían.

Presentámosche o Boletín da CIG de Saúde Laboral, nº 31, publicación en materia de prevención de riscos laborais e saúde laboral, elaborada polo Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega.

Neste número:

  • Campaña da dereita política e empresarial para que as mutuas tamén controlen as baixas laborais por enfermidade común.
  • Procedemento xeral de actuación en caso de enfermidade ou accidente que impida traballar.
  • A Seguridade Social, as empresas colaboradoras, as mutuas e o Partido Popular: crónica dunha xestión nefasta e irregular.
  • A enquisa hixiénica, unha ferramenta imprescindible no procedemento de avaliación de riscos.

Despois de insistir con este tema durante moito tempo, despois de varias asambleas, mobilizacións de todo tipo, e despois de que levemos anos como un martelo pilón no Comité do Seguridade e Saúde do edificio de Pontevedra parece que algunha medida se vai poñer en práctica.

Na reunión do Comité de Seguridade e Saúde Laboral do edificio celebrado o xoves 4 de abril, a Administración comunicounos que xa están adxudicadas as obras de colocación dos parasois exteriores da fachada sur do edificio.

O contrato asinouse o pasado 29 de marzo, e conta cun prazo de execución de 14 semanas, estando previsto o inicio das obras para despois de Semana Santa. É dicir, comezan as obras antes das Eleccións Xerais e se prolongan ata pasadas as Municipais,(para que tomemos nota de que están traballando arreo por nós).

Ademais este contrato inclúe tamén a colocación dunha caldeira de pellets para acadar unha mellor climatización das instalacións de todo o edificio e un maior aforro enerxético.

O que lle preguntamos á Administración é, si a solución era tan doada, por que tardaron tanto en atender as nosas demandas e agora nos dan a razón ao que antes dicían que “era imposible”?

Celebramos que por fin se poña en marcha un sistema, que polo menos modere as temperaturas, pero tamén imos estar pendentes de si realmente funciona ou non, e a maiores si esta é a solución definitiva.

A CIG denuncia que a Administración segue sen implementar melloras na prevención e na seguridade do persoal de extinción

O xulgado do Social número 3 de Lugo vén de emitir sentenza pola que condena a Consellaría do Medio Rural pola ausencia de medidas de prevención na extinción dun incendio no Concello de Guntín no ano 2015 que lle custou a vida ao axente forestal Enrique Casanova.

O xulgado considera que a Consellaría non actuou de forma dilixente na protección da saúde deste traballador que faleceu dun infarto cando acudía ao aviso dun lume. Cómpre lembrar que os e as axentes forestais traballan en solitario o que impide, tal e como se subliña na sentenza, unha asistencia inmediata "que é vital en casos como os dun infarto". A resolución destaca tamén o feito de que Enrique Casanova xa sufrira anos atrás unha cardiopatía, polo que tiña solicitado á Administración pasar a unha segunda actividade, atendendo ás recomendacións médicas e dado o estrés e as situacións de risco ás que se ven expostos estes traballadores e traballadoras.

O 21 de febreiro de 2019 xuntouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, coa ausencia de UGT.

Destacamos os seguintes puntos relevantes:

Tras o aviso de persoal dun centro de traballo, delegados da CIG comprobamos que nas caixas de urxencia falta material ou está caducado.

O Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo obriga a revisión periódica e reposición do material de primeiros auxilios tan pronto como caduque ou sexa empregado.

No desenvolvemento do último comité de seguridade e saúde de Medio Rural celebrado o 11 de febreiro de 2019, tomáronse os seguintes acordos:

  • Aprobouse o nomeamento dos novos membros do Comité, entre eles o novo presidente que será Ángel R.B. (xefe do servizo de Persoal).
  • Revisouse a proposta de programación para o ano 2019, indicando que se inclúen numerosas casetas de vixilancia que están pechadas (o que pode ser indicativo da súa reapertura neste ano). A maiores desde a CIG recordamos que están pendentes as avaliacións do traballo de campo do persoal veterinario e técnicos agrarios. O servizo de prevención indica que agardan poder desenvolvelas ao longo deste ano. As organizacións sindicais reiteramos a avaliación de riscos sicosociais do distrito XVI aprobada en comités do ano pasado. O servizo de prevención achaca o retraso a falta de persoal específico para poder facerse cargo desta avaliación e que tentarán resolvela no tempo máis breve posible.
  • No referente á vixilancia da saúde e ante os novos cambios nos protocolos para as distintas actividades, desde a CIG solicitamos que exista información dos protocolos que se aplican na vixilancia da saúde a cada posto de traballo na web riscos e que se remita un correo aos centros de traballo que aclare a nova táboa de vixilancia da saúde para cada posto de traballo e os protocolos estandarizados que inclúe cada un. A maiores solicitouse a actualización das denominacións das actividades e dos postos de traballo.

Empezan a dar resultados as denuncias presentadas pola CIG ante a inspección de traballo no mes de xuño do ano 2018 con motivo das condicións de traballo dos Axentes Forestais e Axentes Facultativos Medioambientais.

A principio deste mes estase a entregar os Axentes Forestais e Axentes Facultativos Medioambientais botas de montaña de goretex, botas de auga con suela antideslizante, badeador, chaleco salvavidas, luvas de nitrilo, mascarilla e buzos anticontaminación e material preciso para realizar traballos en entornos acuosos.

Dende a CIG seguiremos loitando para que todo o persoal teña o mellor material para o desempeño das súas funcións.

 

No DOG do luns 4 de febreiro publícase a Resolución pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia da saúde para o ano 2019 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galiza, agás para o persoal que presta servizos nos centros docentes da Consellería de Educación.

A inscrición debe facerse de forma telemática dende o web http://www.xunta.gal/riscos.

O prazo de inscrición remata 30 días naturais contados dende o día 5/2/2019.

Se tes algunha dúbida ou necesitas axuda, contacta coa CIG.

A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención dos riscos laborais, regula no seu capítulo V a consulta e participación dos traballadores en materias que afectan á seguridade e saúde no traballo e, máis concretamente, no artigo 33 establece a obriga empresarial de someter á consulta dos traballadores todo o relativo á seguridade e saúde laboral na empresa, sendo os delegados de prevención e os comités de seguridade e saúde laboral os mecanismos de consulta e participación especializada nas materias de Prevención de Riscos Laborais (PRL).

No edificio administrativo de Ourense, ao igual que no resto de edificios administrativos da Xunta (Monelos, Ferrol, Lugo, Vigo e Pontevedra) existe un comité de seguridade e saúde laboral. A última vez que se reuniu este comité foi o 20 de setembro de 2016. Hai que ter en conta que no resto de comités estanse a reunir cada tres meses.