Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120501.lugo.1.jpg
 • 20120501.Pontevedra.1.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20120511.gaias.13.jpg
 • 20120214.Lugo.1.jpg
Xoves, 19 Setembro 2019

Grupo de expertos de apoio a comisión do Parlamento sobre incendios forestais

Comunicado da CIG sobre o informe do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais

O mércores 18 presentouse na Comisión de Agricultura do Parlamento de Galiza o documento de respostas ás cuestións recollidas no Ditame da comisión parlamentaria sobre incendios forestais de 2017 elaborada polo grupo de expertos.

En liñas xerais a CIG valoramos positivamente o contido deste informe xa que pon en valor moitas das recomendacións e propostas que son ...


Domingo, 01 Setembro 2019

A CIG leva ao parlamento a escaseza de persoal nos centros de maiores da Xunta

A CIG-Autonómica vimos de tramitar, no Parlamento de Galiza, unha solicitude aos grupos parlamentarios para que demanden a comparecencia urxente da conselleira de Política Social pola situación das Residencias de Maiores da Xunta de Galiza.

Alertamos da situación de deterioro xeral nas prestacións que están a recibir as persoas maiores usuarios de residencias da terceira idade e centros de día xestionadas directamente pola Xunta de Galiza, fundamentalmente polas condicións laborais dos ...


Luns, 26 Agosto 2019

En vigor a Lei de Administración dixital de Galiza

No DOG núm. 141 do venres 26 de xullo de 2019 publicouse a LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia (LEDIXGA).

Esta lei ten por obxecto regular o modelo de administración dixital no sector público autonómico, procedendo a desenvolver a normativa básica estatal en materia de administración electrónica, a implementar e a fomentar a adopción das medidas precisas para incorporar o potencial das tecnoloxías dixitais no deseño das políticas públicas, na modernización do ...


Mércores, 28 Agosto 2019

A CIG esixe á Xunta a cotización requirida para os coeficientes redutores no SPIF

Dende a CIG vimos de rexistrar escrito para que a Xunta de Galiza execute as recomendacións técnicas do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais, que suporía o pago pola súa parte da cotización adicional regulamentada para que se apliquen os coeficientes redutores aos bombeiros forestais do SPIF.

Nos últimos anos adicamos moito esforzo á consecución do recoñecemento da categoría profesional 5932 Bombeiro forestal. Isto non foi casualidade, ...


Mércores, 28 Agosto 2019

A CIG esixe a Medio Rural que complete a formación específica para o persoal de incendios

A CIG-Autonómica solicitamos nun escrito dirixido á Consellería de Medio Rural que incorpore ao sistema formativo a cualificación profesional SEA 596_3 de grao superior xa que unha porcentaxe elevada do persoal superou o grao medio.

Con esta solicitude continuamos o traballo para a imprantación do nivel medio de formación que esta avalado polas recomendacións técnicas do "Grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais".

Así a CIG aposta pola ...


Venres, 23 Agosto 2019

A excelencia na mala fe negocial: o modus operandi con selo propio da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza ten obriga por lei de negociar cos sindicatos as condicións laborais do persoal empregado público, e sen sentar coa representación legal dos e das traballadores e traballadoras non pode aprobar cuestións que repercutan nesas condicións. Agora ben, parella a esta obriga, a Xunta pode adoptar unha boa fe negocial, ou pode facer que fai unha negociación, fixando xuntanzas para poder afirmar simplemente que as houbo.Si, efectivamente... Trátase desa segunda opción: as ...


Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


 • Deuse conta das 10 avaliacións de centros de traballo incorporadas no segundo semestre do ano 2018.
 • Revisouse o informe de investigación do accidente de traballo mortal de J.V.Q. Neste punto desde a CIG consideramos que existen deficiencias na forma e no fondo. No aspecto formal esta revisión chega moi tarde (accidente ocorrido en outubro de 2017) e por indicacións da inspección de traballo; polo que solicitamos que se dea coñecemento de inmediato dos accidentes graves e moi graves aos delegados/as de prevención para estar presentes na investigación. No referente ao fondo do accidente, esiximos que se evite o traballo en solitario; especialmente en tarefas de extinción e se activen medidas de aviso de socorro a través das novas tecnoloxías e dispositivos de comunicación existentes.
 • Segundo o servido de prevención e tras pasar por todos os distritos as enquisas da exposición de riscos laborais a campos electromagnéticos, non se detectou ningunha situación que superara os riscos admisibles. As Organizacións Sindicais presentes quedaron en revisar esta situación e propoñer lugares para revisar “in situ” os riscos a campos electromagnéticos.
 • Revisouse requirimento 25/17 da Inspección de Traballo e Seguridade Social referente a avaliación dos vehículos das brigadas permanentes e dos vehículos motobomba. Para dar cumprimento a este requirimento pasouse enquisa a todos os vehículos afectados e comezaron a correxirse algunhas das deficiencias detectadas. Desde a CIG solicitamos que se actualicen os datos de todos os vehículos da consellería tal e como se fixera no ano 2018 e se defina un plan de renovación do parque móbil con indicación das prioridades a ter en conta na substitución de vehículos.
 • No referente as medidas correctoras sobre o risco de picaduras das carrachas remitíronse aos distritos forestais trípticos informativos e modelos para solicitar medidas preventivas (pendente de incluír novos elementos). Desde a CIG solicitamos que se fagan extensibles estas medidas a todo o persoal de campo da consellería.
 • No tocante ás medidas correctoras sobre o risco das picaduras de vespa velutina acordouse establecer un protocolo para identificar o persoal de maior risco en base á zonificación, actividades que desenvolvan e temporalidade desas actividades. Unha vez detectado o persoal afectado encargaríanse os Kits correspondentes e realizaríase a formación axeitada para o seu emprego.
 • Revisouse a petición da CIG referente ao uso de pneumáticos de inverno en vehículos alugados das oficinas agrarias e veterinarias en zonas de montaña para diminuír o risco en determinadas condicións meteorolóxicas e de estado dos camiños, xa que na actualidade tan só se poñen pneumáticos normais para todos os vehículos. O presidente do comité indicou que entendía a petición pero que na actualidade o prego de condicións do aluguer nor permitía o cambio e que tería que contemplarse en vindeiros contratos. En todo caso, e tendo en conta o número reducido de vehículos afectados, tentaría buscarlle unha solución.
 • Ante a queixa das organizacións sindicais polo estado das instalacións e centros de traballo en determinados lugares, acordouse facer unha petición ás xefaturas territoriais do estado de todos os centros de traballo para ter unha radiografía do estado actual. En base a ese informe traballarase nun plan de mellora das instalacións.
 • Dentro de rogos e preguntas o presidente do comité indicou que a dotación de taquillas está pendente da dotación orzamentaria e do inicio do correspondente expediente de contratación. Con respecto á orde de uniformidade está pendente dun informe de orzamentos.
 • Ante os numerosos puntos que quedan pedentes e que non foron incluídos na orde do día, acordouse celebrar o seguinte comité na primeira quincena de abril.
 • Para calquera dúbida ou aclaración dos puntos tratados no comité, ponte en contacto con nós: contactar coa CIG.