Saúde laboral

No DOG do día 30 de abril publícase a convocatoria para anotarse, de xeito voluntario, aos recoñecementos médicos periódicos.  O prazo de inscrición rematará transcorrido un mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do DOG.

A solicitude farase de xeito telemático, para realizala poderá picar no seguinte enlace á páxina web do Servizo de Prevención de Riscos Laborais. Para axilizar as revisións, estas irán realizándose segundo inscrición sen agardar a rematar o prazo límite de inscrición.

A CIG-Autonómica dirixiu escrito á Conselleira de Medio Rural e do Mar en demanda de medidas e denuncia dos graves sucesos acaecidos novamente en Galiza:

Incumprimento do disposto na Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais:

- As brigadas de extinción de incendios forestais están traballando, na actualidade, sen que se procedera a avaliación de todos os postos de traballo, e distintos medios materiais (artigo16 da lei). Non se xustifican os criterios polos que se decide que servizos se avalían.

- As avaliacións que se foron realizando, non foron facilitadas aos/as delegado/as de prevención.

O Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) da Xunta leva tempo falando de que "en breve" comezará a campaña de vixilancia da saúde deste ano. O atraso na execución debese ao concurso público de contratación coa empresa encargada da vixilancia da saúde na Xunta, que de novo volveu a levarse MUGATRA.

Despois de contactar co SPRL, este informa que ata o 23 de abril a adxudicación do contrato non será definitiva e polo tanto non pode levarse a cabo a campaña de vixilancia da saúde. Porén, aseguran que a finais deste mes sairá publicado no DOG o prazo de inscrición. Para axilizar o proceso, procurarán comezar as revisións médicas segundo a orde de inscrición aínda que non estea rematado o prazo.

Na reunión do Comité de Seguridade e Saúde Laboral (CSSL) celebrada o 10 de abril tratáronse os seguintes temas:

Proposta da administración de unificación do CSS de Mar co CSS de Medio Rural

Acordouse  por unanimidade que continúen funcionando por separado.

Avaliación de riscos do IGAFA e do IMPA

A pesares de estar convocado e confirmada a asistencia, non asiste o director do IMPA (Instituto Marítimo Politécnico do Atlántico) nin ningún representante no seu lugar. A CIG propón que as citacións se fagan mediante oficio dirixido ao director, e solicita unha reunión con el para revisar a avaliación feita. O representante do IGAFA (Instituto Galego de Formacion en Acuicultura) expón os traballos feitos no centro, as actuacións que non se poden levar adiante por falla de orzamento, e as que están pendentes de desenvolver pero que xa están presupostadas.

O luns, 26 de marzo, tivo lugar unha xuntanza ordinaria do comité intercentros de saúde laboral no que se trataron os seguintes temas: debate sobre a memoria da actividade preventiva do ano 2011, modificación dos comités de prevención, roupa de traballocampaña de vixiancia da saúde.

Debate sobre a memoria da actividade preventiva do ano 2011

Denunciamos o progresivo desmantelamento do operativo de extinción de incendios, e exiximos o cese inmediato do Secretario Xeral de Medio Rural e Montes, Tomás Fernández Couto.

Concentración solidariedade co brigadista do SPDCIF falecido na extinción dun lume en Castrolo do Val

En primeiro lugar é desexo da CIG manifestar o noso pesar polo falecemento do traballador Higinio Vivas López, cando estaba en labores de extinción dun incendio forestal na parroquia de Piornelo, concello de Castrelo do Val, e mostrarlle as nosas condolencias aos familiares, amigos e compañeiros do falecido.

A CIG ven a denunciar públicamente o desmantelamento do operativo de extinción de incendios forestais da Xunta de Galiza. Ésta destrucción do citado servizo é como consecuencia da falta de persoal nas diferentes cuadrillas forestais así como por motobombas inoperativas pola falta de mantemento.

O vindeiro luns, 26 de marzo,ás 11:00 na sala E de San Caetano terá lugar unha nova reunión ordinaria do Comité intercentros de saúde laboral para a Administración xeral. Na orde do día lévanse os seguintes puntos:

  • Presentación e debate, sobre a memoria da actividade preventiva, realizada durante o ano 2011. Descargar

  • Escrito do Comité Intercentros de Persoal Laboral sobre roupa de traballo.

  • Proposta de reforma e adaptación dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral a reestructuración aprobada na Administración Xeral da Xunta de Galicia.

Na vindeira xuntanza do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral, o Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Xunta presentaranos o plan de prevención para o 2012. Neste plan aparecen as distintas avaliacións previstas, actividades formativas, etc. Nunha primeira ollada, detectamos erros tales como incluír centros xa avaliados ou non incluír solicitudes de avaliacións pendentes. Canto ás actividades formativas, as que finalmente entren no plan serán publicadas no DOG.

A xuntanza terá lugar o vindeiro xoves, 22 de decembro. Podedes facernos chegar as vosas consideracións a autonomica@cigadmon.gal

Descarga a documentación

A CIG RECLAMA A MEDIO RURAL EXPLICACIÓNS DO ACCIDENTE NO QUE FALECEU UN TRABALLADOR EN LABORES DE EXTINCIÓN E A CONVOCATORIA DO COMITÉ DE SAÚDE LABORAL DO SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS.


Como consecuencia do fatídico accidente aéreo no que faleceu un piloto con base en Beariz (Ourense), nas labores de extinción do incendio na zona de Monterrei, a CIG exixe a Medio Rural a investigación inmediata do acontecido e que o mesmo Conselleiro de explicacións perante o Parlamento Galego do lamentábel accidente.

Despois de estar prevista para o día 1, a xuntanza ordinaria deste comité de seguridade e saúde laboral terá lugar o vindeiro 29 de setembro. Trátase dunha xuntanza cun amplo orde do día no que se tratarán diversos temas que afectan ao persoal de diferentes centros fóra de edificios administrativos que dependen da consellaría do Mar como o IPMP, o CIMA ou o INTECMAR.

Accede ao evento

Descarga a documentación