Lugo

Lamentable estado dos vehículos que deben utilizar estes traballadores e traballadoras.

As organizacións sindicais con representación na Administración Autonómica vémonos na obriga de denunciar ante a Inspección de Traballo á Xunta de Galiza para que a Administración cumpra coas súas obrigas, e unha vez máis é a Inspección de Traballo a que require ás consellerías do Medio Rural e de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio polos incumprimentos en materia de prevención de riscos laborais.

En outubro de 2016 denunciouse ante a Inspección de Traballo o lamentable estado no que se atopan os vehículos dos e das Axentes Medioambientais, con máis de 500.000 km e 15 anos, chasis soldados, sen sinalización como vehículo prioritario, asentos rotos, sen ar acondicionado nin climatización, con remaches na carrocería, sen mans libres, nos que chove dentro, sen hixiene nin seguridade.., e a pesar de que a Inspección de Traballo fixera un requirimento a ambas consellerías no mes de abril do ano pasado, estas non acreditan o cumprimento de ningún dos puntos requiridos e “fai caso omiso das indicacións dos técnicos de prevención”.

É lamentable que unha vez máis sexa a Inspección de Traballo a que ten que requirir ás consellerías que os vehículos deben ter unhas condicións mínimas de seguridade, e para as organizacións sindicais este é un grave incumprimento en materia de seguridade do persoal, e é unha irresponsabilidade por parte da Xunta de Galicia, a que precisamente debería dar exemplo cumprindo coa normativa de prevención de riscos laborais no canto de comportarse coma unha empresa pirata.

O martes 20 de marzo asistimos a unha xuntanza entre sindicatos e Administración para tratar o Fondo de Acción Social (FAS) do ano 2017 que, un ano máis, queda reducido únicamente á axuda para atención de persoas con discapacidade. Na xuntanza a CIG manifestou e demandou:

  • Recuperar todalas axudas que tiñamos antes da crisis e aumentalas progresivamente.
  • Incrementar o fondo ata chegar ao 1% da masa salarial, tal e como tiñamos marcado como obxectivo antes dos recortes.
  • Que en todas as axudas se teña en conta o nivel de renda das familias.
  • Os documentos que se repitan a partir da primeira vez que xa non se teñan que presentar.
  • Os informes da Seguridade Social que os solicite a Administración Autonómica ao INSS.

Os representantes da Administración limitáronse a tirar balóns fora, derivando á negociación dos orzamentos da Comunidade Autónoma. Sobre o tema dos certificados da Seguridade Social que van mirar si é posible que a Xunta teña acceso a eses datos. Sobre as retencións do IRPF din que é o Ministerio de Facenda quen as impón, limitándose as Consellarías a aplicalo. E sobre o remanente di que xa non é necesario pois non hai ningún contencioso pendente. Sobre a publicación di que irá a un vindeiro Consello da Xunta e logo se publicará no DOG, por mediados do mes de abril do 2018.

Resumo desta reunión: o FAS fica reducido, un ano máis, a unha única axuda e a Administración non ten intención, por o menos de momento, de aumentalo. E iso que din os políticos que dirixen a Xunta que “la crisis es historia”, “ya tal”.

No DOG do venres 16 de marzo aparece publicada a Resolución do 9 de marzo de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza de determinados grupos e categorías correspondentes aos Servizos de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF), reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro.

Facer públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal laboral do grupo IV, categoría 033 Bombeiro/a Forestal condutor de Autobomba e do grupo V categoría 014 Bombeiro/a Forestal.

Cando dúas partes pactan algo que queren que non se cumpra poñen unha condición imposible. Si lle queren dar visos de verosimilitude ao pacto poñen unha condición improbable.

Si unha equipa galega gaña a liga cobraredes. Desgraciadamente só o Celtiña e con moita axuda podería gañar a liga. Terían que acontecer unha serie de feitos, como que descualificaran ao Barça por antiespañol ou porque conseguiron a independencia, gañar todos os partidos que quedan da liga e que o Atlético de Madrid perdera todos e o Real Madrid grande parte deles.

Como moi a pesar nosa que unha equipa galega gañe a liga vai ser tan difícil como que se aliñen os astros formando o logo do PP, podemos dicir que nese caso non cobraríamos.

Achega Función Pública un borrador sobre os criterios de repartición do FAS (Fondo de Acción Social) para o 2017. Como o resto de anos, desde o 2012 incluído, este fondo só contempla axuda social para atención á persoas con discapacidades ao cargo da traballadora ou traballador público.

Por moito que outras centrales nos veñan vendendo a moto dos grandes preacordos asinados en Madrid, seguimos peor que a comezos do 2010 en perda de dereitos e de poder adquisitivo. Un acordo, por certo, que venden como se fose a executarse directamente de hoxe para mañán e aínda que fora certo e inmediato seguiríamos moi lonxe da tan cacarexada recuperación. De momento, aquí, sobre a mesa o único que nos botou a Xunta foi este acordiño sobre o que queda do Fondo de Acción Social, ridículo para o que é a Xunta en comparación con outras empresas de tamaño semellante.

O mércores 14 de marzo estamos convocados ás 17:00 en Madrid á Mesa Xeral das Administracións Públicas para darlle o visto e prace a un acordo negociado en segredo e asinado o día 9, cinco días antes de levalo á mesa de “negociación” e publicitado despois como a panacea para rematar cos recortes.

A esta Mesa á CIG vai acudir coas súas propostas, que previsiblemente a Administración e os sindicatos afíns non queiran nin negociar porque xa asinaron o acordo. Un xeito curioso de negociar.

E nos termos actuais a CIG vai dicir NON a este acordo, por ser LESIVO para as persoas empregadas públicas.

Que é o que acaban de asinar?

Informan de Función Pública que xa está enviada a DOG a resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 9 de marzo de 2018 pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza de determinados grupos e categorías correspondentes aos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro. 

En concreto serías as listas das categorías:

  • IV-033 (bombeiro/a forestal condutor/a motobomba)
  • V-014 (bombeiro/a forestal)

 A previsión é que se fagan públicas o venres 16.

No DOG do 13 de marzo publicouse a Resolución da AMTEGA pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, regulada polo decreto 218/2011, do 17 de novembro (DOG núm. 229, do 30 de novembro), tras a superación dunha proba presencial na cal se acreditarán os coñecementos, as capacidades e as destrezas definidos no Plan formativo ofimático de Galiza.

O número de prazas convocadas, datas (entre o 25 e o 27 de abril), lugar e horario en que se realizarán as probas están recollidos na propia Resolución.

O prazo para inscribirse remata aos 7 días naturais a partir do seguinte ao da publicación (día 20 de marzo inclusive).

A ninguén se lle escapa que os paros e as mobilizacións que vimos de facer, son dunha dimensión nunca antes vista, onde milleiros de galegas, ao igual que no resto do Estado e do mundo, saímos á rúa a defender os nosos dereitos.

E entre todas as que saímos á rúa estábamos as empregadas públicas da Xunta de Galiza e das demais administracións, que participamos nos paros reivindicando a igualdade de oportunidades ou o dereito a vivir sen violencia.

Vendo o éxito masivo das mobilizacións, de xeito vergonzante o Partido Popular e Ciudadanos, foron facendo declaracións demagóxicas nos medios para non quedar fora de xogo intentando sumarse ao carro e cambiando o discurso rancio de horas antes.

Pero xustamente antes onde estaban as mulleres do PP e Ciudadanos? E as nosas compañeiras de CSIF? onde estaban cando o clamor popular a prol da igualdade enchía as nosas prazas e rúas?

Que pena e que tristura que estas compañeiras non se sumasen aos paros e mobilizacións e preferisen refuxiarse na caverna xunto co Partido Popular e Ciudadanos, os mesmos que nos negan os dereitos, que negan a brecha salarial, que negan a igualdade de homes e mulleres, que nos restrinxen nas Administracións os dereitos de conciliación, que financian con cartos públicos ás mafias antiabortistas... que pena compañeiras, que elixades eses compañeiros de viaxe.

No DOG do día 12 de marzo publícanse as correccións de erros das convocatorias dos seguintes procesos selectivos: