Lugo

Informan de Función Pública que xa está enviada a DOG a resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 9 de marzo de 2018 pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza de determinados grupos e categorías correspondentes aos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, modificado polo Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro. 

En concreto serías as listas das categorías:

  • IV-033 (bombeiro/a forestal condutor/a motobomba)
  • V-014 (bombeiro/a forestal)

 A previsión é que se fagan públicas o venres 16.

No DOG do 13 de marzo publicouse a Resolución da AMTEGA pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, regulada polo decreto 218/2011, do 17 de novembro (DOG núm. 229, do 30 de novembro), tras a superación dunha proba presencial na cal se acreditarán os coñecementos, as capacidades e as destrezas definidos no Plan formativo ofimático de Galiza.

O número de prazas convocadas, datas (entre o 25 e o 27 de abril), lugar e horario en que se realizarán as probas están recollidos na propia Resolución.

O prazo para inscribirse remata aos 7 días naturais a partir do seguinte ao da publicación (día 20 de marzo inclusive).

A ninguén se lle escapa que os paros e as mobilizacións que vimos de facer, son dunha dimensión nunca antes vista, onde milleiros de galegas, ao igual que no resto do Estado e do mundo, saímos á rúa a defender os nosos dereitos.

E entre todas as que saímos á rúa estábamos as empregadas públicas da Xunta de Galiza e das demais administracións, que participamos nos paros reivindicando a igualdade de oportunidades ou o dereito a vivir sen violencia.

Vendo o éxito masivo das mobilizacións, de xeito vergonzante o Partido Popular e Ciudadanos, foron facendo declaracións demagóxicas nos medios para non quedar fora de xogo intentando sumarse ao carro e cambiando o discurso rancio de horas antes.

Pero xustamente antes onde estaban as mulleres do PP e Ciudadanos? E as nosas compañeiras de CSIF? onde estaban cando o clamor popular a prol da igualdade enchía as nosas prazas e rúas?

Que pena e que tristura que estas compañeiras non se sumasen aos paros e mobilizacións e preferisen refuxiarse na caverna xunto co Partido Popular e Ciudadanos, os mesmos que nos negan os dereitos, que negan a brecha salarial, que negan a igualdade de homes e mulleres, que nos restrinxen nas Administracións os dereitos de conciliación, que financian con cartos públicos ás mafias antiabortistas... que pena compañeiras, que elixades eses compañeiros de viaxe.

No DOG do día 12 de marzo publícanse as correccións de erros das convocatorias dos seguintes procesos selectivos:

Como xa comentamos a través dos mailings, despois de advertir erros nas bases dos procesos selectivos convocados e de informar a Función Pública, comentaronnos que farían varias correccións de erros.

Hoxe fan efectiva a corrección relativa aos Anexos I e II coas normas e temas da promoción interna ao corpo superior (subgrupo A1), xa que na convocatoria figuraban os do A2.

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Esperemos que nos próximos días publiquen no DOG as seguintes correccións:

  • Eliminación dun tema duplicado do corpo auxiliar (subgrupo C2) de promoción interna (Normativa discapacidade).
  • Corrección das titulacións nos corpos auxiliar (subgrupo C2) e administrativo (subgrupo C1) de libre e Promoción nterna: engadernse as equivalencias reguladas por unha Orde da Consellería de Educación, segundo o falado na Comisión de Persoal.

A Xunta de Galiza ven de modificar a composición do tribunal das oposición de veterinarias/os mediante unha orde no publicada no DOG do venres 9 de marzo.

A Xunta non recoñece que se equivoca nin cando lle plantexamos recursos ás súas chapuzas. Así podemos ver o cinismo que destila o executivo de Feijoo que fala de 'Por circunstancias sobrevidas modifícase a composición do dito tribunal cualificador' (sic).

O que oculta o Partido Popular é que esas 'circunstancias sobrevidas' non eran outras que a ilegalidade na composición do tribunal ao ter máis da metade dos seus membros pertencentes ao mesmo corpo ao que xulgan as probas, cousa que 'soamente' vulneraba cinco normas e algunha que outra xurisprudencia.

Tal cúmulo de irregularidades fixo que a CIG interpuxera un recurso de reposición o pasado 23 de febreiro e, casualidades da vida, cando se ía acabar o prazo de interposición de recurso, muda o tribunal e aduce esas 'circunstancias sobrevidas'.

Todo este proceso está a crear grande malestar entre o colectivo e opositores que miran con recelo o proceso selectivo polo que dende a CIG esiximos coñecer o estado e avances do tribunal (constituído o pasado 23 de febreiro) e que se fagan públicas as actas do mesmo xa que podería acontecer que se acometera xa a elaboración de preguntas do exame e estas estarían en coñecemento de persoas que non son membros do tribunal polo que terían que ser desbotadas por ser coñecidas por persoas que xa non están nel.

Do mesmo xeito esiximos tamén que Función Pública aclare se os cambios no tribunal van afectar á data prevista do proceso selectivo fixada para o día 22 de abril de 2018.

 

 

 

 

Coa mesma ética de caverna que destila unha política cínica en materia de igualdade, o Partido Popular, non só tenta boicotear a folga de mulleres publicando os servizos mínimos o día anterior para que non poidan ser impugnados, impoñendoos excesivos en centros de traballo onde prestan servizos maioritariamente mulleres e facendo campaña aberta contra a folga, senón que agora, adícanse á contraprogramar as concentracións coincidentes cos períodos de paro e concentracións.

Convídannos a concentrarnos a todas as empregadas públicas á mesma hora que se inician os paros e xusto cando a CIG e outras organizacións temos convocadas concentracións.

A mentalidade totalitaria desta xente non concibe que a folga é un dereito e que unha administración ten que facilitar o exercicio de dereitos, ou cando menos non obstaculizalos conscientemente.

Por desgraza para eles a folga e as concentracións foron un éxito.

A folga de mulleres é unha realidade imparábel!!