Lugo

Tratando de impedir que a xustiza teña un prazo razoábel para revertilo, a Administración publica o último día o decreto de servizos mínimos:

DECRETO 26/2018, do 1 de marzo, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2018.

Ademais da mala fe desta xogada de publicalos o último día, esta Administración fixa uns servizos minimos abusivos en áreas como os servizos sociais, onde se fixan un número de traballadoras excesivo por quendas, incluso maior que os días de traballo ordinario e o mesmo sucede en centros pequenos onde se chegan a fixar uns servizos mínimos maiores que noutras folgas xerais.

E lembrarvos, que é a empresa, neste caso a Administración, a que ten que designarvos como persoal de servizos mínimos, e se non o fai non hai impedimento para sumarse á folga.

 

PAROS POR QUENDAS DE TRABALLO

de 00h-02h da madrugada

de 12h a 14h

de 19:30h a 21:30h

 

COMARCA DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA: 12:30h na Praza da Peregrina

PONTEVEDRA: 12:00h Hospital de Montecelo

VILAGARCÍA/O GROVE/CAMBADOS: 12:30h Diante dos concellos

PORTONOVO: 12:30h Diante da Piscina Municipal

A ESTRADA: 12:30h Diante do Concello

LALÍN: 12:30 Praza da Igrexa

PONTECESURES: 12:00h diante do Concello

 

COMARCA DE VIGO

 

VIGO: 12:30h Na farola de Urzáiz

VIGO: 12:30h Na estrada Clara Campoamor (na rotonda de aceso ao hospital Álvaro Cunqueiro)

BUEU: 12:30h Diante do Concello (Rúa Eduardo Vicenti, 8)

CANGAS: 12:30h Diante do Concello (Avda. Castelao, 2)

MOAÑA: 12:30h Diante do Concello (Rúa As Barxas, 2)

TOMIÑO: 12:00h Diante do Concello (Praza do Seixo)

TUI: 12:30h No Outlet

O PORRIÑO: 12:30h no IES Ribeira do Louro (Torneiros)

 

COMARCA DA CORUÑA

A CORUÑA: 12:00h Na rotonda do CHUAC

ARTEIXO: 12:30h Nas portas do Concello

BETANZOS: 12:30h Nas portas do Concello

CARBALLO: 12:30h Nas portas do Concello

CEE: 12:30h Praza 8 de marzo

 

COMARCA DE COMPOSTELA

* 12:30h no Centro Comercial As Cancelas

* 12:30h na Praza de Galiza

* 12:30h diante do Hospital Clínico

* 12:30h diante da Xunta de Galiza en San Caetano

RIBEIRA: 12:00h diante do Hospital do Barbanza

 * 20:00h Praza do Concello

 

COMARCA DE FERROL

* 12:30h Praza de Amada García (Edificio da Xunta)

* 12:30h Hospital Arquitecto Marcide

AS PONTES: 12:30h Praza do Concello

 

COMARCA DE LUGO

* 12:30h Diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza

MONFORTE: 20:00h Praza de España

A MARIÑA / VIVEIRO / BURELA / RIBADEO : 12:30h Diante dos Concellos

 

COMARCA DE OURENSE

* 12:30h Praza Maior

O BARCO DE VALDEORRAS: 20:00h Praza do Concello

VERÍN: 20:00h Praza do Concello

 

 

No DOG do mércores 7 de marzo de 2018, convocan 10 procesos selectivos, todos de acceso libre:

O Estatuto Básico do Empregado Publico, introducía, xa hai máis de 10 anos, unha nova estrutura de grupos de clasificación para os corpos e escalas de funcionarios. En lugar dos cinco grupos existentes, a nova estrutura introducía dentro dos grupos (A e C) dous subgrupos en cada un (subgrupos A1 e A2 e subgrupos C1 e C2). E deixaba foga o antigo grupo E onde estaba encadrado, no caso da Comunidade Autónoma de Galiza o corpo subalterno da Administración xeral da Xunta de Galiza.

Agora ben, xa no ano 2008, tanto a Administración como nós percibimos que estes cambios, ao quedar a nova agrupación profesional descolgada da estrutura de grupos, sen posibilidade de carreira profesional dentro da propia agrupación ao non existir niveis, e cun detrimento grave para o persoal en relación á promoción profesional, debían de implicar que se abrira un espazo de negociación sobre este asunto, igual que se fixo noutras administracións,  e iso formalizouse a través do apartado B.1.3 do Acordo para a ordenación e mellora do emprego público no ámbito da Administración da Xunta de Galiza do 21 de abril de 2008.

A CIG-Autonómica en Lugo, a teor da situación vivida hai poucos días por unha cidadá que se sentiu indefensa para exercer o seu dereito ao emprego do uso da lingua propia de Galiza no seu trato coa Administración así como en calquera ámbito da súa vida, quere manifestar o seguinte:

  • Que é máis que evidente a desprotección da lingua galega no noso territorio. Diso dan boa conta as estatísticas dos últimos anos nas que se aprecia unha alarmante perda do número de falantes especialmente na nosa xuventude.
  • Que a Administración galega non ten o máis mínimo interese en potenciar e en defender o uso normal e cotián da lingua propia deste País, e que non toma ningunha medida para frear a sangría do número de falantes.
  • Que os cidadáns e as cidadás teñen o dereito ao emprego do galego, oralmente e por escrito, nas súas relacións coas administracións públicas.
  • Que a situación vivida hai uns días no edificio administrativo da Xunta de Galiza en Lugo vén a demostrar a situación de menosprezo que soporta o galego por parte da Administración Autonómica e as poucas intencións que ten de que sexa corrixida.
  • Que é evidente que se está a incumprir sistematicamente a Lei 3/1983 do 15 de xuño, de normalización lingüística, que foi aprobada por unanimidade e cun consenso total, no Parlamento de Galiza pero que a día de hoxe non se pon en práctica para defender e potenciar o emprego do idioma galego.

Dende a CIG Administración Publica, facemos un chamamento a participación na Folga de Mulleres que tera lugar o 8 de Marzo , no marco dunha xornada internacional de paros e mobilizacións para reivindicar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nas condicións de traballo, na esfera social e o dereito a vivir sen violencia

Chamamos a secundar este paro de mulleres para seguir reivindicando neste 8 de Marzo que queda moito por facer pola igualdade e por visualizar a contribución de todas as mulleres do mundo . unha folga que permita visibilizar a situación que padecen as mulleres ,para esixir a mellora das súas condicións sociolaborais e a fin das discriminacións laborais (fenda salarial, atrancos nos dereitos de conciliación, acoso laboral , sexual e por razón de sexo e identidade , xornadas parciais , dobre xornada ,etc) mais tamen para que se adopten medidas inmediatas para rematar coa violencia machista(sexual, agresions,feminicidios)

A maiores de aprobar diversos procesos selectivos, nesta Comisión de Persoal tratáronse outros asuntos:

Concursos de traslados

Preguntamos polas previsións de negociación das bases xerais para todos os concursos. Comprométese Función Publica a retomalo ao longo do mes de marzo.

Para convocar os concursos máis inmediatos requiren rematar coa revisión de todas as RPTs (asegura que faltarían dúas ou tres, que poderían quedar aprobadas entre marzo e abril). Non se molla, xa que logo, a dar uns prazos para a negociación e convocatoria dos seguintes concursos de traslados (que na súa previsión serían corpos xerais de funcionarios e grupos IV e V de persoal laboral).

Na Comisión de Persoal do mércores 28 aprobáronse as ordes de convocatoria de varios procesos selectivos, tanto para acceso libre como para promoción interna. A publicación no DOG sería antes de mediados de marzo, data límite para que non caduque algún dos procesos por tratarse de Ofertas de Emprego Pública (OEP) de fai varios anos.

Facendo un resumo moi por riba, a CIG defendeu: fuxir das probas subxectivas (como desenvolvemento escrito de temas, lectura e exames orais) ou alternativamente puntuar con maior peso as probas obxectivas; concurso-oposición; substituír temas por normas legais; procesos áxiles; promoción interna vertical, horizontal e cruzada, do 50% e separada do acceso libre; etc. Se queres información polo miudo contacta coa CIG por internet ou en persoa na túa comarca.

O voto da CIG na Comisión de Persoal foi en contra de todos os procesos de libre e daqueles con exames de temas en promoción interna, e a favor dos de promoción interna con probas obxectivas. UGT votou en contra de todos e o CSIF a favor de todos; o voto de CCOO variou.

No DOG do 28/02/2018 publícase a Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.

O prazo para a presentación das solicitudes de inclusión estará aberto desde o 1 de marzo ata o 15 de xullo de 2018.

As persoas interesadas en inscribirse deberán acreditar estar en posesión dos requisitos establecidos na Orde da Consellería do Mar do 9 de maio de 2011 e cumprir o requisito ao que se refire o artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006.

No DOG do 28 de febreiro publícase a Resolución pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2017 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180228/AnuncioCA01-210218-0005_gl.html

As persoas interesadas disporán dun prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta Resolución no DOG, para presentar reclamacións ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de Facenda, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela)

No DOG de hoxe, 28 de febreiro de 2018, publícase a Resolución de 22 de febreiro, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral e funcionario interino da Xunta de Galiza.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180228/AnuncioCA01-210218-0006_gl.html

As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo de 2018 (anexo III).

O estado, aberto ou pechado para a incorporación de novas solicitudes, no que se atopa cada lista poderá consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galiza, https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-solicitudes.