Novas por contido

Roubannos o complemento específico das dúas pagas extras e aplican unha medida similar ao persoal laboral.

O venres 21 de decembro, nunha tensa reunión da Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, da que finalmente fomos desaloxados pola policía por esixir a presencia de Feijoo para explicarnos os recortes, os directores xerais de Función Pública e de Orzamentos expuseron a decisión do PP de roubarnos o complemento específico das pagas extras do 2013 para o persoal funcionario e cantidade equivalente para o persoal laboral.

Eles estiman que no 2013 haberá unha reducción de ao redor do 6,5% da masa salarial do Capítulo I (gastos de persoal) con respecto ao 2012, do cal un 4% se debe ao recorte na extraordinaria e un 2,5% ao aforro que se producirá pola aplicación da lei de medidas.

Explicaron que se plantexaron esta reducción por dúas vías de aforro, ou ben reducindo o Capítulo de persoal en número de efectivos ou ben en retribucións, optando por esto último. Isto vailles supoñer un aforro de 125 millóns de euros.

Como curiosidade, as porcentaxes reducidas son inversamente proporcionais ao nivel mínimo de cada grupo, pois vai dende o 3,51% do grupo A1 ao 4,89% do grupo E (cálculos válidos so para os niveis mínimos de cada grupo).

A seguinte táboa contén os calculos da CIG de importes de reducción por niveis e grupos.

Persoal Funcionario:

Porcentaxe de reducción respecto ao 2012

Importe anual
de recorte (2 C.E.)

Nivel
A1
A2
C1
C2
E
30
5,97%
3.129,40 €
28A
5,26%
5,57%2.378,24 €
28B
4,97%
5,27%2.173,32 €
26
4,87%
5,19&1.961,00 €
25
4,65%
4,98%
5,53%


1.752,36 €
24
4,41%
4,73%
5,29%


1.585,40 €
22
3,94%
4,26%
4,82%


1.293,30 €
20
3,51%
3,82%
4,37%
4,74%

1.056,16 €
18

3,64%
4,20%
4,58%

959,46 €
16

3,65%
4,24%
4,64%

930,98 €
14


4,23%
4,65%
4,83%
889,20 €
124,66%
4,86%
847,50 €
10
4,89%
805,76 €


Persoal Laboral:

Recorte sobre salario e C.de funcións
Importe anual do recorte 4%
I
1.206,32 €
II
1.019,96 €
III (Categorías 1-59)
879,46 €
III (60 en adiante)841,29 €
IV
728,11 €
V
660,67 €


alt


Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...