Novas por contido

O 3 de xullo de 2013 a CIG asistiu á xuntanza convocada pola Vicesecretaría Xeral da Presidencia coa finalidade de tratar a modificación da RPT dos órganos superiores da Presidencia. Con esta modificación de RPT, a Administración pretende amortizar 20 postos de traballo pertencentes ás Secretarías Xerais de Presidencia, Deportes, Emigración e Medios.

Segundo os responsables da consellería da Presidencia, a xustificación desta nova destrución de emprego público ven dada polo xa archifamoso artigo 25 da lei de orzamentos 2013 da Xunta de Galiza, así como pola execución da nova estrutura orgánica da Presidencia da Xunta de Galiza. Eso si, o que non falta é a creación dunha nova subdirección xeral en Deportes, xustificada según a administración, nas necesidades desa secretaría xeral.

Como nas derradeiras modificacións das distintas RPTs, a voráxine amortizadora da Xunta de Galiza non ten límites. Dende a CIG presentamos desta volta unhas alegacións cun formato de denuncia pública no que reseñamos a falta absoluta de vontade negociadora da administración da Xunta de Galiza.

Desta volta e para seguir a tónica habitual deste tipo de negociacións, a Administración desbotou de plano todas as nosas alegacións. Unicamente se dignaron a revisar os méritos e a retirar a experiencia en informática dun posto. Do resto, nada de nada.

As amortizacións, non lles queda outra; as LDs, nin tocalas; as aperturas a outras administracións e a docentes, son indispensables; o requisito de licenciatura en Dereito, é unha petición expresa da secretaría xeral; o complemento que solicitamos para o posto de xornada partida, non hai cartos; a falla dunha titulación académica que xustifique a apertura á escala especial das xefaturas de servizo de deporte das catro provincias, é algo que xa ven de lonxe.....

Pero o mellor de todo quedou para o remate. A modo de brincadeira e visto o "aflixidos" que se atopaban os representantes da consellería e, nomeadamente, o vicesecretario xeral, por ter que amortizar 20 postos de traballo; dende a CIG suxerímoslle que a solución estaba nas súas mans. Tan fácil como modificar a lexislación que eles mesmos aprobaron e coa que están "obrigados" a amortizar 20 postos de traballo.

A nosa proposta non gustou nada e incluso con visible indignación, o vicesecretario xeral chegou a xustificarse dicindo que eles non son máis que uns funcionarios e que non teñen capacidade ningunha para tomar decisións dese calado. En fin, que peniña, pobriños eles.....