Novas por contido

A Consellería de Sanidade pretende crear 24 postos e amortizar 71, o que significa a destrución neta de 47 postos de traballo.

Na reunión que se celebrou o pasado mércores 16 a CIG presentou alegacións a esta e outras medidas que a Consellería pretende levar a cabo, facendo fincapé na esixencia de que a Consellería negocie todo o que lle afecta ao persoal laboral e funcionario dependente de función pública, incluído o Decreto de Integración, concursos de traslados e procesos selectivos das escalas sanitarias (Lei 17) cos representantes lexítimos deste persoal e non na mesa sectorial de sanidade.

Trasladamos as nosas queixas sobre diferentes asuntos pendentes dende hai tempo na Consellería, como é o nível dos FIS (farmacéuticos de inspección pública), os pluses nos laboratorios, a centralización dos laboratorios de saúde pública en Lugo, a apertura de postos a outras administracións sen que exista reciprocidade, entre outras.

A Consellería respostou só a cuestións xerais quedando as específicas para unha vindeira reunión:

  • Respecto da apertura de prazas a outras administracións din que só abren as LD e dous postos base do C2 alegando dificultades para cubrilos doutro xeito.
  • Respecto do exceso da esixencia de licenciatura en dereito en postos base do grupo A1 alegan que son para asesorías xurídicas e que, en todo caso, non é requisito senón mérito.
  • Respecto á inxustiza que existe cos farmacéuticos de inspección sanitaria en comparación con outros corpos de inspección no que se refire ao nível, dín que neste momento é moi complicado e que co Decreto de Integración pasarán co nível 24, xa que é o mínimo en persoal estatutario para titulacións superiores, pero tamén indican que non lles afectará a nível retributivo posto que no réxime estatutario o específico non está ligado ao nível. Por suposto, non estamos dacordo e tentaremos que a consellería busque alternativas para solucionar este asunto dunha vez.
  • En relación aos pluses dos laboratorios pedimos á consellería que non sexa preciso ir ao xulgado para o recoñecemento de pluses que xa están recoñecidos por convenio. Respostan que van executar as sentenzas pendentes e que analizarán qué postos terán dereito a plus.
  • En relación á unificación dos laboratorios de saúde pública en Lugo dín que están en negociacións aínda con función pública. Que a súa intención é que non haxa perda de emprego. Que o persoal funcionario e laboral fixo non se desplaza e que están buscando mecanismos para ubicalos, ben sexa nas Xefaturas Territoriais ou incluso noutras Consellerías. Din que non está aínda nada pechado e que nos chamarán a negociar entre 15 días e un mes.

O prazo para presentar alegacións remata o vindeiro mércores e despois suponse que nos convocarán a unha nova reunión.