Novas por contido

Pechan os laboratorios de saúde pública provinciais e centralízase a actividade nun único laboratorio en Lugo. Haberá un plan de reasignación de efectivos e a Administración asegura non vai supoñer perder postos de traballo.

Informa a Administración que o proceso de reordenación afecta a uns 100 traballadoras e traballadores, nos que hai diferentes situacións: persoal funcionario de carreira e interino da lei 4/88, da lei 17, persoal laboral fixo, temporal, indefinido non fixo da consolidación 1ª e 2ª parte e indefinido non fixos.

A solución que se vai a dar ao peche dos laboratorios para concentrar toda a actividade no laboratorio de Lugo é facer un plan de reasignación de efectivos ao amparo da Lei de Función Pública, un plan de reordenación que significa que non se van perder postos de traballo.

A grandes rasgos esta reordenación do persoal consiste no seguinte:

1. O persoal fixo, sexa funcionario ou laboral, van ter a opción de recolocarse en laboratorios próximos das demais consellarías (CMATI, Medio Rural e Traballo) na mesma localidade ou en localidades próximas ou pasar á situación de estar a disposición do conselleiro/a na mesma localidade.

2. O persoal temporal e indefinido será trasladado ao laboratorio de Lugo.

Vaise manter o mesmo posto de traballo, polo tanto non se van amortiar prazas e crealas de novo senón que se fará unha modificación na RPT onde se cambie a praza de unidade.

O persoal pasará cos mesmos complementos que tiñan xa que o que se traslada non é só a persoa senón tamén a praza.

Resalta a Administración que este proceso é voluntario. Evidentemente o é pero coas consecuencias de que quen non opte por esta saída ou ben se vai á rúa ou ben queda a disposición do conselleiro/a, o que nos indica que estamos ante unha voluntariedade forzosa.

Os laboratorios onde se trasladarían as prazas e persoal de carácter fixo serían o laboratorio de Medio Ambiente da Coruña, Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, Laboratorio agrario e fitopatolóxico de Galiza, Laboratorio da Estación Vitivinícola e enolóxica de Galiza (Leiro-Ourense), Laboratorio de Medio Ambiente de Pontevedra, Salcedo, Lourizán e o INTECMAR. En total habería ao redor de 20 prazas nestes laboratorios para o persoal fixo.

Queren que isto estea en marcha o 1 de xaneiro de 2014, pero o propio director xeral da Función Pública di “xa sabedes como van os tempos na Administración”. Penosa apreciación.

Dende a CIG criticamos a opción elixida de centralizar todo nun único laboratorio, tendo en conta ademais que algún como o de Pontevedra é recente e nel se fixo unha grande inversión, que o sistema elixido de desplazar as mostras a Lugo, tendo en conta que se vai manter todo o persoal resulta máis caro que manter os actuais laboratorios.

Como é unha decisión política o que demandamos é unha solución ao problema que se crea. O noso argumento fundamental é que se conserven todos os postos de traballo e que non haxa perda de emprego público, así como que se manteñan os dereitos e condicións de traballo preexistentes.

E para iso tamén se nos ten que aclarar unha serie de cuestións sobre como sería o traslado e como se faría a elección do novo destino, en función de que criterios, como se vai determinar a onde pasa cada posto de traballo.

No caso do persoal indefinido xurden as dúbidas de que a Administración poida perder as sentenzas se alguén reclama pola vía xudicial. Aseguran que o persoal afectado non perderá dereitos porque se traslada a praza co que manteñen a antigüidade, o que evidentemente non manteñen é a localidade. Ademais lembrámoslle ao Director Xeral que o proceso de consolidación leva anos de atraso pola súa incapacidade de resolución e que esta circunstancia perxudica gravemente ao persoal que a estas alturas tiña que ter acadado a condición de laboral fixo. Preguntámoslle cando teñen pensado acometelo e a resposta non pode ser máis indefinida: está na axenda da Conselleira para o ano que vén.

Tampouco queda claro o sentido da Disposición Adicional decimoterceira do Proxecto de Lei de Orzamentos que establece a posibilidade de traslado do persoal funcionario da Lei 17 a outras consellarías. A Administración di que é unha demanda do persoal, que se fai para facilitar o traslado do persoal dos laboratorios. Dende a CIG facemos constar que para iso debería acotar a situación ao persoal dos laboratorios e a esta situación concreta. E que si se quere establecer unha mobilidade maior das escalas sanitarias haberá que facer unha modificación legal, pero ao mesmo tempo garantir que esa mobilidade non sexa forzosa e se faga mediante os sistemas de provisión establecidos na lei.

Demandamos que se nos achegue toda a documentación sobre o plan de reasignación, coa previsión dos postos que serán trasladados e a onde e que se abra a negociación canto antes. E indicámoslles que non é mostra de vontade negociadora ter comezado a aplicar o plan de reasignación antes de anunciárnolo porque temos constancia de que algún persoal interino xa foi trasladado do seu posto de traballo.