Novas por contido

O 25 de outubro a sala do social do TSXG ditou sentenza en relación ao Conflito colectivo sobre o dereito ao abono da paga extra de decembro de 2012 ao persoal laboral da Xunta de Galiza. Non foi dentro do que esperábamos, pero estimouse parcialmente nos termos en que o persoal laboral terán o dereito a percibir a parte proporcional da paga extraordinaria correspondente aos días traballados do 1 ata o 14 de xullo de 2012, xa que o Tribunal determina que o RDL 20/2012, que entrou en vigor o 15 de xullo de 2012, non se pode aplicar retroactivamente.

Desde entón a Xunta garda silencio: nin sabemos se vai recorrer en casación, se pensa executala (e cando) ou se pensa ignorala, obrigando con iso a ter que solicitar a execución de sentenza a título individual. As 4 organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral solicitamos formalmente, e con carácter de urxencia, ao director xeral de Función Pública un pronunciamento sobre o que pretende facer a Xunta de Galiza. En boa lóxica solicitamos a excución inmediata e a aplicación subsidiaria ao persoal funcionario xa que é moi probable que as sentenzas do contencioso vaian no mesmo sentido que as do persoal laboral. De non facelo, a Xunta se enfrontará xudicialmente a unha multitude de solicitudes de execución da sentenza, co gasto que isto lle podería ocasionar.

Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...