O Gabinete Técnico de Saúde Laboral da CIG publicou o boletín de saúde laboral número 15 de xullo do 2015.

Contidos:

  • Machadazo europeo á saúde laboral.
  • Os Disruptores Endócrinos e o poder dos lobbies na Unión Europea.
  • A Comisión Internacional de Saúde Laboral (ICOH) procedeu a renovar o seu Código Ético Internacional en materia de saúde laboral.
  • Traballo a quendas. Traballo nocturno.

Descargar