Novas por contido

O venres 2 de outubro tivemos xuntanza co Director Xeral de Función Pública para trata este asunto que xa foi resolto na Administración do Estado. Dende a CIG trasladamos a nosa demanda de que a Administración restaure os dereitos perdidos:

  • Reclamamos voltar á situación anterior (9 días de asuntos persoais).
  • En canto aos días adicionais de asuntos propios, propoñemos que como mínimo se nos aplique o mesmo que o RD-l 10/2015 establece para o Estado: dous días adicionais de permiso por asuntos particulares ao cumprir o sexto trienio, incrementándose, como máximo, nun día adicional por cada trienio cumprido a partir do oitavo.
  • Nos días adicionais de vacacións propoñemos unha secuenciación diferente á do Estado, xa que a norma permite distribuir os días de antigüidade sen fixar criterio, polo que propoñemos un día adicional con cada trienio a partir do primeiro ata os catro que permite o RD-l.
  • Esiximos ademais que transitoriamente e ata a trasposición á lei galega, a Xunta aplique de xeito inmediato o mínimo o establecido para o Estado pois se non isto pódese dilatar no tempo e o RD-l faculta ás Administracións a establecer os días, sen que obrigue a facelo por lei.
  • En canto ao período de desfrute sinalamos que poida facerse ata abril, o cal beneficiaría a empregados/as públicos/as e á Administración.

Curiosamente a Xunta de Galiza non trae ningunha proposta e a próxima semana daranola por escrito.

Despois de sinalar que o RD-l establece o carácter potestativo de devolver os días, polo que a Administración podería non devolvelos ou devolver menos días que no Estado, se nos da a entender que probablemente a proposta sexa similar á establecida para o Estado, que haberá un período de desfrute amplo, que admiten a posibilidade sinalada pola CIG de facer a aplicación antes de ningunha modificación lexislativa, e que pensan que isto se pode pechar en outubro.

En relación á devolución do 26,23% da paga extra de decembro de 2012 comunícanos que adiantan a devolución para incluíla na nómina de outubro e que sacarán unha resolución para o persoal que non está en activo.

Non dubidamos que estas medidas que suavizan os recortes antes de períodos electorais, vanse aplicar, como mínimo de xeito similar, pois o propio PP é capaz de entender que de non ser así, a situación de agravío produciría un efecto contrario ao que pretenden que teña esta medida, que é facernos ver que as cousas van a mellor e que respetan os dereitos das persoas empregadas públicas.