Novas por contido

No DOG do 1 de marzo de 2017 publícase a resolución pola que a EGAP convoca as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, polo que comeza ás 8:00 horas do 2 de marzo e remata ás 14:00 horas do 11 de marzo de 2017.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.gal/matricula.

O número máximo de actividades formativas que se pode solicitar limítase a tres.