Novas por contido

CCOO e UGT non asistiron á reunión pois xa o negociaron previamente coa Administración e válelles a proposta da mesma.

O venres 9 de novembro fomos convocadas as organizacións sindicais para negociar as novas escalas que queren crear na lei de emprego público de Galiza e as súas funcións de cara aos procesos de funcionarizacion do persoal laboral. Pero a negociación reduciuse a cero e na reunión limitáronse a dar conta por parte de Función Pública di seguinte:

  • Non acepta ningunha alegación das que presentamos dende a CIG.
  • Non resposta aos motivos do por que crean escalas nun subgrupo ou outro nin explican que criterios empregaron, nin por que se esixen determinadas titulacións.
  • Négase a un acordo negociado no que se revisen todas as escalas incluídas as existentes para adecualas ao Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) e as súas titulacións equivalentes. 
  • Non acepta nin resposta á proposta da CIG de crear escalas que posibiliten unha futura promoción interna.
  • Non acepta unha promoción interna cos mesmos requisitos que a funcionarización para o persoal que xa e funcionario, incluso pedimos simultaneidade nas convocatorias.
  • Non acepta concurso de traslados de personal laboral previo aos procesos de funcionarización.
  • Non acepta a transposicion dos dereitos laborais e salariais do V Convenio para o persoal que se funcionarice.

En definitiva o director xeral de Función Pública IMPÓN a perda de dereitos, PROVOCA desigualdades e conflitos entre o persoal e NON NEGOCIA coa CIG a pesar de ser materias de obrigada negociación segundo a lexislación vixente.