As ordes de convocatoria propostas afondan na incertidume do persoal a hora de se funcionarizar

Con estas convocatorias chegamos á recta final dun proceso de funcionarización obrigatoria e sen garantías de que se manteñan os dereitos salariais e laborais. A Xunta de Galiza practicou a mala fe no proceso negociador con pactos vergoñosos con CCOO e UGT que fixeron de comparsa necesaria.
Esiximos unha volta a razón e a negociacion dun Acordo de garantías laborais e salariais e concurso de traslados previo a estes procesos de funcionarización.

Sobre as convocatorias:
Por que saen uns postos para funcionarizar e outros non incluso sendo da mesma categoría ou centro?.
Que pasa se tes varias prazas gañadas, nas que estes en excedencia, tes que renunciar tamen a elas? (segundo a redaccion renuncias a condicion de persoal laboral coa Xunta).
E que sucede se non teño os 2 anos como laboral fixo porque levo 10 de interina e non tomei posesion da praza que gañei? (Non ten o requisito de 2 anos).

E mais cuestións sen resolver:
Como se vai a artellar un concurso mixto funcionario/laboral? Ou e que tampouco vai a haber concurso de traslados despois?
Que pasa coa xubilación parcial? E as persoas que xa están nela?
A carreira profesional foi a chantaxe para a funcionarización, hai que voltar as cantidades cobradas?
Canto vou cobrar de soldo se me funcionarizo? e se logo concurso?
Cales van ser os meus dereitos laborais? Terei compensación por nocturnidade, traballo a quendas…? Cal vai ser o meu horario de traballo?
Como laboral indefinido non fixo ou temporal...Vanme nomear interino sen indemnización por extinción do contrato?