Novas por contido

A CIG exíxelle á AXI que se aveña ao que dispoñen os protocolos para a prevención do risco na saúde laboral do seu persoal traballador e sobor de todo ao sentido común. Na instrución que elaboraron o 17 de marzo pra o desenvolvemento da actividade da Axencia diante da situación provocada polo COVID19, onde se recollen os traballos a realizar e o xeito de proceder coas ferramentas das que dispoñen, esquecéronse de elaborar un protocolo para as labores de limpeza de vehículos e demais ferramentas do seu traballo así como tampouco se informou ao persoal das medidas a adoitar para a súa protección, nin se lle entregaron EPI´s nin materiais de limpeza.

É outra mostra máis da deixadez e a improvisación da Administración que nestes días segue sen temoeiro eficiente. Exiximos a entrega urxente do protocolo de actuación para a súa protección fronte ao perigo certo da pandemia, a formación completa e os materiais necesarios para a limpeza e deinfección dos vehículos e ferramentas que lles son proprias.

Asemade tamén instamos á convocatoria do Comité de seguridade e saúde laboral desta consellaría para o control e avaliación de medidas adoitadas en coherencia co plan de acción específico do servizo de prevención de riscos laborais.