Novas por contido

No DOG do 23 de setembro de 2020 publicase a Orde pola que entran en vigor os artigos 14 e 16 do Decreto 37/2006.

Posta en funcionamento do sistema de citacións electrónicas realizarase un proxecto piloto nas listas para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se relacionan no anexo.


ANEXO

Corpos, escalas e especialidades (persoal funcionario)

  • A1 2067 Escala de veterinarios.

 

Grupos e categorías (persoal laboral)

  • II-002: ATS. Enfermeiro/a. Practicante. DUE.
  • II-006: Educador/a. Profesor/a especial.
  • IV-003: Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de enfermaría. Coidador/a xeriátrico. Coidador/a
  • V-001: Camareiro/a-limpador/a. Axudante de cociña. Pasador/a de ferro-lavandeiro/a. Costureiro/a. Cortador/a. Pasador/a de ferro. Lavandeiro/a.
  • V-011: Limpador/a. Fregador/a. Empregado/a comedor. Empregado/a cociña-pinche. Servizo doméstico. Mozo/a de limpeza. Pinche de cociña. Persoal servizos xerais.


Entrada en vigor o 24 de setembro de 2020.