A consellería enviounos unha convocatoria para negociar a súa proposta de modificación parcial da RPT. A xuntanza vai ser o venres 12 de venres.

Segundo nos comunican, a proposta consiste na adaptación da RPT da Secretaría Xeral Técnica ao novo decreto de estrutura orgánica da consellería.

Se tes algo que dicir, podes contactar coa CIG.