Diante da oficina, na Av. de Rosalía de Castro, ás 11:00 h, os días 21 e 27 de setembro

MUFACE ten anunciado o peche da oficina que ten en Santiago o vindeiro 30 de setembro, deixando sen atención directa a todos os mutualistas do sur da provincia da Coruña. Son milleiros de persoas as que veñen sendo atendidas na oficina de Compostela para realizar persoalmente diversos trámites. Por iso a Área Pública da CIG convoca concentracións para os días 21 e 27 de setembro, ás 11:00 horas.

A Área Pública da CIG vai loitar por manter esta oficina aberta para que atenda de forma presencial ás persoas mutualistas e ás súas familias a xa ten solicitada unha entrevista co director provincial para ver de reverter a decisión do peche. Advirte que hai miles de persoas afectadas que dependen desta oficina, persoal da administración xeral da Xunta de Galiza, o persoal de primaria e secundaria do ensino público, o profesorado universitario, Correos e outro persoal que traballa para a administración central do estado, así como o persoal xubilado de todos estes corpos.

Coa pandemia, MUFACE restrinxiu o acceso ás súas oficinas e potenciou a atención a distancia. “Esta atención xa existía antes da pandemia, vía correo postal, teléfono e mesmo coas novas tecnoloxías, os mutualistas podiamos ser atendidos deste xeito desde hai tempo”, explican desde a Área Pública da CIG. Hai moitas persoas, sobre todo o persoal xubilado, que prefire unha atención directa e personalizada. Que se mellore a atención a distancia non é óbice para que se peche unha oficina que ademais de “atender a distancia” tamén realiza unha atención presencial.

Nun primeiro escrito comunícase que a oficina pecha por mor da xubilación das dúas persoas que nela traballan. Mais noutro posterior, colgado na súa páxina, desde MUFACE argumentan que é unha oficina delegada da provincial da Coruña e que “non realiza trámites directamente” agás algún servizo pouco utilizado.

Indican ademais que “os recursos persoas e materiais da Santiago serán centralizados na oficina da Coruña para facer máis eficiente o labor de atención aos mutualistas de toda a provincia”. Fronte a isto, a Área Pública da CIG considera evidente que a atención directa ás persoas mutualistas do Sur da provincia vai empeorar e a atención a distancia non vai mellorar se se xubilan dúas persoas ou levan unhas mesas de Santiago á Coruña.

A CIG considera unha tomadura de pelo que MUFACE presuma da cercanía co colectivo, a mellora continua ou a excelencia na xestión como obxectivos do Plan MUFACE AVANZA 2021-2023 que dan base a esta decisión. Chámanlle “cercanía ao colectivo” a alonxar unha oficina 70 km?

Anexo práctico

Un mutualista que vive en Ribeira e teña que realizar un trámite en persoa, antes viña a Santiago e agora terá que ir á Coruña. pode ir pola AP-9, 140km., 22,56 euros e 1h35m.; pode ir pola AC-2, 134km., 17,19 euros e 2h23m; ou pola AG-1, neste caso serían 151 Km., 20,81 euros e 2h17m; aparcar na Coruña, realizar o trámite e voltar a Ribeira. En resumo, un mínimo de 40 euros e 3 horas.

No seu escrito MUFACE alega o pouco uso da oficina de Santiago. Pero, en realidade, é a que máis demanda ten de atención no propio local, cunha media, na pandemia de 25 citas presenciais. o 16 de setembro, ás 13,15 h., na súa páxina, comprobamos a demanda de citas presenciais nas diferentes oficinas de Galiza e o resultado foi:

oficina capacidade de citas día 16 día 17 día 18 total
Santiago 27 21 20 8 49
A Coruña 27 9 1 1 11
Lugo 16 4 4 2 8
Ourense 29 9 4 2 15
Pontevedra 27 7 6 1 14
Vigo 27 10 2 1 13

 

Unha vez que remita a pandemia e se volte á normalidade, a atención debe ser en persoa na oficina de sempre. A mellora da atención a distancia non debe ser a costa de eliminar a atención presencial. “Optimizar recursos” non é centralizalos nun lugar, eliminar a atención directa e remitir todo a unha páxina web ou a un teléfono.