Por fin. Tras seis meses de espera e coincidindo coa conxunción da Lúa co planeta Xúpiter, o sábado 18 de setembro foille entregada ao persoal interino do Servizo de Gardacostas de Ribeira a roupa de traballo axeitada e necesaria para o desenvolvemento correcto e seguro do seu traballo. Non foi sen tempo...

Descoñecemos se a conxunción astral tivo algo que ver nesta historia, mais agardamos que só se tratase dunha coincidencia temporal e que, no futuro, os responsables do Servizo de Gardacostas e da consellería do Mar sexan máis dilixentes no cumprimento da lexislación de prevención de riscos laborais no que atinxe ao seu persoal.