Novas por contido

No DOG do 06/03/2020 fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza. 

Para reclamar ou emendar hai dez días hábiles de prazo contados a partir do seguinte ao da publicación no DOG.