Novas por contido

A Dirección Xeral de Función Pública remitiu escrito aos sindicatos presentes na Mesa Xeral o martes día 1 de marzo para que, en relación ao concurso de traslados de funcionarios e funcionarias dos corpos xerais, no prazo de cinco días designasen dous representantes na Comisión de valoración prevista no artigo 12 do regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna de Galiza.

Tal e como recollen as bases do concurso no seu punto VIII é a comisión a que fai a proposta de valoración provisional dos méritos. Así pois que ata que non estea constituída non vai saír publicada esa valoración provisional da que estaban depurando erros dado que se obtén informáticamente; con sorte poderemos vela na semana do 7 ao 11 de marzo.

Recordamos que inicialmente falaban de febreiro, logo de finais de febreiro e ao final vai resultar case mediados de marzo.