Novas por contido

Na CIG vamos deixar o sindicalismo e adicarnos as ciencias ocultas. As nosas facultades de adiviñación non nos faiaron no caso do posto “Xefatura de departamentos de sistemas”  da AMTEGA. A xunta fixo fai pouco unha modificación da RPT da AMTEGA a medida abrindo este posto a administración local.

Xa podemos confirmar que lle deron o posto, cunha comisión de servizo, a persoa do Concello de Santiago que habíamos vaticinado.  

Na CIG non temos nada en  contra da apertura de postos a outras administracións pero sempre que exista reciprocidade.

Esta maneira de cubrir postos traendo xente de outras administracións supón un insulto e menosprezo ao persoal propio.

Mentres a AMTEGA segue pasando do seu persoal, estamos a espera de: convocatoria de concurso de traslados, homologación salarial persoal laboral, teletraballo, externalizacións...