Novas por contido

Na última xuntanza da Comisión de listas, ademáis dos asuntos de trámite, a Administración puxo data ao que xa nos viña informando desde vai tempo: en setembro abordarán unha reforma importante do actual Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

A próxima reunión a teremos o 13 de setembro. Agardamos que para de aquela xa teñamos un borrador no que traballar.