Novas por contido

Na xuntanza mantida con relación a este tema, a CIG expuxo as seguintes alegacións:

 • Con esta modificación amortízase tres postos para crear dous e se destrúe emprego neto. Na memoria funcional xustifícano argumentando que son vacantes puras, que os intentaron cubrir en comisión de servizos ou por persoal interino, e non lle foi posible. Preguntamos se tamén o intentaron ofertando as prazas nos sucesivos concursos e actos de elección destino de novo ingreso.

 • Solicitamos as sentenzas. Incluso na memoria funcional poñen que envían unha copia compulsada, que non nos chegou. Preguntamos en que senso van estas sentenzas, dado que desde a Xunta de Persoal de SSCC, solicitamos a todas as consellerías que, se tiñan persoal alleo facendo traballos que corresponden a persoal da Xunta de Galicia, e o secretario xeral desta consellería contestou “que o descoñecía".

 • Non aceptamos a apertura de postos a outras administracións mentres non haxa acordo de reciprocidade, máis cando son postos de nivel, e da impresión que por ser LDs ten que ser obrigatorio abrilos a outras administracións.
 • Aínda que a lei indique que as xefaturas de servizo serán LDs, evidentemente criticamos esta imposición e pedimos que sexan por concurso.

 • Tamén criticamos a “titulitis” que padece este organismo, moitos postos con varias titulacións académicas. En algúns postos piden 2003 (enxeñería agrónoma) 2037 (licenciado en veterinaria) e 3003 (enxeñería técnica agrícola). Vemos coherente para a mesma praza de corpos especiais os códigos 2003 e 3003 pero non o 2037. Se vale calquera titulación, porque non a abren a Xeral/Especial?.

 • Formación específica. Isto xa nos parece unha broma de mal gusto. Máis da metade dos postos con varios requisitos de experiencia en .... ou coñecementos de... Poñemos como exemplo a praza da xefatura de sección que crean; piden 263 (Experiencia en tramitación de recursos/reclamacións), 670 (coñecementos lexislación agropecuaria) 671 (experiencia en informes/proposta resolución) 840 (experiencia en xestión e control de fondos comunitarios (R.I.)) 844 (curso sobre fondos comunitarios) 689 (experiencia na lexislación PAC) 932 (Experiencia en xestión e/ou control de fondos comunitarios). Alegamos que estas experiencias só as ten o que traballe neste posto. É unha praza moi perfilada e pedimos que eliminen a experiencia neste posto, así como en todos os demais, e que utilicen a EGAP para formar o seu persoal.

 • Para a xefatura da sección que crean, a forma de provisión é por LD. Opoñémonos a esta forma de provisión. Os motivos que nos alegan para iso non son argumentos de peso, tanto a confidencialidade como a dependencia do posto, téñeno todos os demais postos similares dese organismo. Alegamos que os postos que pechan nesta modificación de RPT á titulación académica 2003/3003 non ten xustificación.

 • O posto de xefe de área do Servizo de Intervención de Mercado esixe titulación académica 2037, é dicir, veterinaria. Consideramos que tampouco está xustificado.

 • O posto 134, Titulado/a grao medio, do servizo territorial de Ourense, figura no apartado “observacións” coa coletilla de posto sometido á consolidación. Porén, segundo o DOG do 7 de xaneiro de 2011 publicouse resolución de postos de traballo ao proceso de consolidación, tanto de 1ª coma da 2º parte; nesta relación de postos non consta citada, polo que solicitamos explicacións por iso.


A persoa representante da Administración comentou o seguinte:

 • Empezan a votar balóns fóra dicindo que é unha modificación parcial, que é un organismo distinto ao das demáis consellerías polo feito de repartir fondos comunitarios. A xustificación para eles da amortización dos postos é que utilizaron todos os medios o seu alcance para cubrilas e que non lles foi posible, as tomas de posesión de novo é problema de Función Pública.

 • Facilitarannos as sentenzas, van a preguntar pola confidencialidade, se teñen que borrar datos persoais, pero adiantan que en todas elas foi condenada a Administración por cesión ilegal de traballadores; de todos xeitos neste intre di que se reduciron os traballadores que teñen en competencia de xestión (asistencias técnicas).

 • Aseguran que cumpren a normativa vixente respecto as LDs dos servizos, e reitéranse na sección por LD polos motivos que xustificaron decindo que xa é suficiente non abrila a outras administracións, quedando pechado a persoal da Xunta.

 • Estudarán as nosas alegacións e posiblemente abran o abano das titulacións ás prazas que estimen oportunas, así como quitarán algunha da formacións específica tal como experiencia.

 • Estudarán todas as demais alegacións, como a do posto de laboral en Ourense