Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120501.Compostela.4.jpg
 • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
 • 20120501.Ferrol.1.jpg
 • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
 • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
Venres, 09 Novembro 2018

A CIG estuda denunciar as comisións de servizo que incumpren a Lei do emprego público de Galiza

A CIG ten detectado persoal que leva máis de oito anos en comisións de servizo, ben sen cambio de posto, ben con intercambio de prazas para así saltarse as normas. Xa que logo, a asesoría xurídica da CIG está a valorar interpoñer denuncia xudicial para cortar este abuso por parte das consellerías, co consentemento de Función Pública.

Fai uns días foi comunicada unha sentenza que anula 150 comisións de servizos no concello de Coruña, consecuencia dunha denuncia da CIG. Con esta mesma base...


Venres, 09 Novembro 2018

Campaña polos dereitos de xubilación para persoal laboral e funcionario

A CIG leva aos comités de empresa do persoal laboral e ás xuntas de persoal funcionario a campaña sobre a devolución dos dereitos de xubilación, en forma de escritos dirixidos á mesa da Seguridade Social, para o mantemento dos dereitos de xubilación parcial actuais para o persoal laboral e a ampliación deste dereito para o persoal funcionario.

A consecuencia da reforma das pensións do 2011 pactada polo goberno do PSOE con CCOO, UGT e a patronal. atrasouse a idade da xubilación aos 67 anos...


Luns, 05 Novembro 2018

O consellerio de Medio Rural minte no Parlamento de Galiza

O consellerio de Medio Rural minte no Parlamento de galiza afirmando que esta a rematar coa temporalidade no servizo de incendios forestais

Na intervención Parlamentaria do conselleiro de Medio Rural, da que se facían eco os medios de comunicación o día 30 de outubro, minte sen pudor cando afirma que está rematando coa temporalidade dos servizos de extinción (SPDCIF), onde máis do 65% do total da cadro de persoal é temporal en fraude de Lei.

Dos 1.939 traballadores do SPDCIF, 1.200 seguen...


Luns, 05 Novembro 2018

A CIG cuestiona no Congreso a lei básica para axentes forestais por ser lesiva para Galiza

A CIG-Autonómica presentou as súas achegas para emendar o texto a distintos grupos parlamentarios

O pasado mércores, día 31 de outubro, a CIG-Autonómica expresou, no Congreso dos Deputados, o seu rexeitamento á proposición de lei básica de axentes forestais, que entrou no Congreso da man de Podemos, e que ten de prazo para presentación de emendas até o 7 de novembro.

A proposición de lei pretende máis que regular o réxime xurídico dos/as axentes forestais: invade competencias, é lesiva...


Luns, 29 Outubro 2018

Xuntanza sindicatos-Función Pública. 26/10/2018

O venres 26 de outubro os sindicatos asistimos a unha xuntanza co director xeral de Función Pública para tratar as cuestións que foran sen negociación á Mesa Xeral da semana anterior, coa chantaxe dos orzamentos do 2019. Finalmente tratamos varios asuntos importantes que afectan ao persoal ao servizo da Administración Autonómica.

De novo a Xunta de Galiza aplica estratexias para non negociar creando unha mesa batiburrillo. Eran tres temas de calado: a proposta para de acordo de mellora do...


Luns, 29 Outubro 2018

A Xunta substitúe un helicóptero con helibalde limitado por outro helicóptero con helibalde limitado

A CIG denunciou que varios helicópteros de extinción tiñan helibaldes limitados a menor capacidade do contrato asinado pola Consellería de Medio Rural e a empresa concesionaria.

Polas nosas denuncias a empresa tivo que facer cambios de helicóptero pero nos atopamos coa esperpéntica situación de que un helicóptero con helibalde limitado foi substituído por outro helicóptero cun helibalde tamén limitado.

A empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock) /consultaría Natutecnia ,S.L CIF...


Xoves, 18 Outubro 2018

Orzamentos: 2019 seguirá marcado pola perda de poder adquisitivo e o mantemento dos recortes

Os acordos asinados polos sindicatos estatais impiden recuperar tanto o nivel emprego público de 2009 como o poder adquisitivo.

O mércores 17 fomos convocados á Mesa Xeral de Negociación para tratar os Orzamentos de 2019 e a súa Lei de Medidas. A negociación consistiu en que nos contaron o que van facer dicindo que se non hai melloras é porque no Acordo de Madrid cos sindicatos estatais non se contemplan e o que se contempla non obriga. Apenas hai melloras e as destacaremos aquí.

Limitados...


Luns, 15 Outubro 2018

Como reclamar devolución contías do IRPF pola prestación de maternidade

O Tribunal Supremo ven de confirmar nunha sentenza que “as prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social están exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”, fixando esta exención como doutrina legal.

Como reclamar?

Na CIG-Autonómica animámoste a reclamar e pomos a túa disposición os modelos necesarios para realizar a solicitude de devolución. Con todo, hai que ter en conta que nos vindeiros días a Axencia Tributaria disporá na súa web dun sistema...


Mércores, 10 Outubro 2018

A loita e a movilización ten os seus froitos: Axentes forestais e medio ambientais desconvocan a folga.

Xa fai meses que os axentes forestais e ambientais iniciaron accións reivindicativas de todo tipo, como concentracións, manifestacións, reparto de información,  solicitude de apoio dos grupos parlamentarios, campañas nas redes sociais...  todo co obxectivo de dar a coñecer a sociedade tanto as súas reivindicacións como o importante labor que desenvolven na defensa e protección do patrimonio natural galego.

Ante a falta de resposta da administración, os axentes convocaron  unha folga...

Venres, 05 Outubro 2018

Por que lle chaman absentismo cando é falta de conciliación?

“Los funcionarios de la Xunta cogen trece días de permiso al semestre sin contar las vacaciones”. Faro de Vigo 1/10/2018

Comezamos a semana cunha nota do Faro de Vigo deixando claro que o persoal funcionario da Xunta ten moitos permisos, privilexios ou que se “colle días”, é dicir, que son uns escaqueados ou mangantes.

Esa é a primeira conclusión que sacamos da nova do Faro se non nos decatamos de que o tratamento dos datos e torticeiro e irreal, pois para o “absentismo” deben calcularse...


 

BLACK FRIDAY co número de prazas

Das 14.750 prazas que aparecen no Acordo a Xunta oferta a irrisoria cantidade de 789 para a Administración Xeral da Xunta, incluídos, persoal funcionario e laboral, libre, consolidación e promoción interna.

Tendo en conta que nin as prazas de consolidación nin as de promoción interna contan a efectos da taxa de reposición de efectivos, temos que en realidade esta magna OEP é de 414 prazas, menos do 3% do folleto de propaganda da Xunta e os outros sindicatos.

Qué é o que non vai nesta Oferta de Emprego?

 • Non vai o proceso de estabilización.
 • Non vai unha promoción interna digna.
 • Non vai a 1ª parte da consolidación.
 • Non vai a promoción interna cruzada entre corpos xerais e escalas (excepto para dúas escalas).
 • Non vai un número de prazas suficiente para cubrir as necesidades do servizo.
 • Non van as prazas de corpos, escalas e categorías de persoal laboral onde a temporalidade é máis alta.

Na Comisión de Persoal do día 29 de novembro, Función Pública informa:

 • Entrega relación de prazas de consolidación amortizadas.
 • Tentarán chegar a transaccións no Parlamento para engadir a categoría de condutor de motobomba en C2.
 • A promoción interna será por concurso-oposición, ainda que non veña no decreto de OEP.
 • Prazas de estabilización: serán na OEP-2018, a negociar no 1º trimestre do 2018. Incluirá un mínimo do 40% de prazas para estabilización.
 • Funcionarización: comezará a negociación. Constituirán un grupo de traballo en decembro, 2 por sindicato, para determinar as prazas. Haberá que facer: a modificación da RPT, preparar o decreto de funcionarización, e realizar o concurso de traslados.

A CIG vota EN CONTRA e explica o sentido do voto.

Esta é unha Oferta de Emprego derivada do Acordo de Estabilización que asinaron CCOO, UGT e CSIF, e aínda que pretendan agora desvincularse o acordo abrangue as ofertas de emprego ordinarias e extraordinarias, tanto de estabilización como de promoción interna no período 2017-2020. E que é o que temos? Nin estabilización, nin promoción interna. Das 14.750 prazas anunciadas e recollidas no Acordo só 789 son para a Administración Xeral, tanto funcionarios como laborais, tanto de libre como de consolidación, da que só vai a 2ª parte, e de promoción interna.

1. Promoción interna.

Só no caso da promoción interna pendente sen executar dos corpos xerais de persoal funcionario das OEP 2015 e 2016 temos sen convocar as seguintes prazas:

PROMOCIÓN INTERNA SEN CONVOCAR OEP'S 2015-16
CORPO SUPERIOR A1 34
-Escala de Finanzas A1 8
-Escala de Sistemas e Tecnoloxías da Información A1 8
CORPO DE XESTION A2 20
-Escala de Xestión de Sistemas de Informática A2 8
CORPO ADMINISTRATIVO C1 60
CORPO AUXILIAR C2 86
TOTAL 224

E a maiores habería que sumar as 14 prazas non cubertas da última convocatoria da promoción interna ao corpo superior A1 e as 19 do corpo auxiliar C2. As respectivas bases indicaban que as prazas non cubertas acumularíanse á seguinte oferta de emprego. 

Pero nesta Oferta de Emprego Publico do 2017 o número de prazas é só o seguinte:

ANEXO IV: PROMOCIÓN INTERNA
ADMINISTRACIÓN XERAL XERAL DISCAP. TOTAL
 Corpo Superior (A1) 9 1 10
 Corpo Xestión (A2) 48 2 50
Corpo Administrativo (C1) 66 4 70
Corpo Auxiliar (C2) 18 2 20
TOTAL     150

Por tanto xa nin cumpren coa obriga de acumular as prazas non cubertas de anteriores promocións internas.

Só se convocan 150 prazas para todos os corpos xerais de funcionarios, nin escalas, nin corpos especiais, nin laborais, cando no ano 2012 en plena crise só para o corpo auxiliar se convocaron 150. Este é o xeito en que o PP, CCOO, UGT e CSIF entenden a mellora de emprego.

2. Promoción cruzada a subgrupo superior dende algunhas escalas.

Admiten unha das nosas alegacións sobre este asunto pero o limitan a dúas escalas:

Artigo 4. Promoción interna independente

1. Non obstante, no proceso de promoción interna para o acceso ao Corpo Superior de Administración Xeral (subgrupo A1), tamén poderá participar o persoal funcionario de carreira do Corpo de Xestión de Administración Xeral, da escala de inspectores/as de consumo (subgrupo A2) e da escala de inspección turística (subgrupo A2).

Defendemos que se permita a promoción interna vertical, horizontal e cruzada, funcionario-laboral, xeral-escala, reciprocamente en todos os casos.

3. Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais e Consorcio Galego de Servizos Sociais.

No caso do SPDCIF prometeron un 20% das prazas, é dicir 158 e só convocan 105.

O mesmo ocorre coas prazas do Consorcio, que segundo eles son do Consorcio e Servizos Sociais e suman 180, un truco para sumar prazas dos dous ámbitos e que saian as contas.

4. OEP parcial e funcionarización.

Non vemos prazas para persoal laboral, nin de libre nin de promoción interna, habendo categorías con moi alta temporalidade e sen convocar oposicións dende hai anos.

Non vale con crear escalas de funcionarios onde antes había de laborais e convocar agora esas prazas e esquecerse da prometida funcionarización do persoal laboral fixo, que tantas veces prometeron.

5. Ocultación de información sobre o número real de prazas vacantes.

A Administración segue sen aportar datos nin desagregados nin xerais sobre o número de vacantes da Xunta dotadas orzamentariamente, pero segundo os datos da Xunta, hai un total de 4.875  interinos e temporais, polo que esta Oferta de Emprego non chega nin a cubrir o 20% das necesidades de cobertura definitiva de postos estruturais.

Descargar borrador do decreto da OEP-2017 aprobado na Comisión de Persoal do 29/11/2017