Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120501.Pontevedra.2.jpg
 • 20120511.gaias.13.jpg
 • 20120511.gaias.15.jpg
 • 20120214.Lugo.1.jpg
 • 20121114.vigo.3.jpg
Mércores, 21 Febreiro 2018

O presidente Feijoo consumou a traizón ás persoas empregadas públicas da Xunta de Galiza

Este pasado martes, 20/02/2018, debateuse no Parlamento de Galiza a proposición de Lei, presentada pola organización política EN MAREA para a derrogación da Lei 1/2012, de medidas temporais do emprego público de Galiza.

Esta proposición de lei é a continuidade das accións seguidas, ano tras ano, na que nos reunimos cos partidos políticos do Parlamento, incluso co PP, para a derrogación desta Lei e a non inclusión nos orzamento anuais da suspensión do artigo 19 do Convenio Colectivo.


Mércores, 21 Febreiro 2018

Conflito colectivo en arquivos, bibliotecas e museos de Cultura

A CIG, xuntamente con CCOO, UXT e CSIF, presentou demanda de conflito colectivo pola modificación substancial das condicións de traballo nos centros de Cultura; conflito que afecta ao persoal laboral dos arquivos, bibliotecas e museos.

Aínda que o persoal funcionario carece deste instrumento que é o conflito colectivo, e polo tanto non podemos actuar do mesmo xeito, dende a CIG temos claro que de gañalo co persoal laboral habería que estender os efectos ao persoal funcionario.


Mércores, 21 Febreiro 2018

Sentenza gañada pola CIG sobre as funcións do persoal de cociña: oficiais 2ª de cociña están realizando funcións superiores

A Xunta de Galiza ven de perder no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza o recurso de apelación interposto por eles contra unha sentenza gañada pola CIG confirmando a mesma e deixando sen efectos as ordes dadas polas xefaturas territoriais referentes a elaboración de menús, recepción de mercancías e elaboración de pedidos diarios, deixando claro que serian funcións do persoal de cociña.

Segundo este Tribunal a recollida dos pedidos e subministros é unha tarefa que debe quedar reservada con...


Venres, 16 Febreiro 2018

CIG denuncia a AMTEGA en Inspección de Traballo

A CIG presentou unha denuncia perante Inspeción de Traballo e Seguridade Social de Ourense denunciando que a AMTEGA se nega a aplicar as medidas contempladas no Plan de Acción.

No Departamento Provincial de Ourense da AMTEGA ubicado no Edificio Administrativo da Xunta en Ourense, prestan servizo 12 traballadores da AMTEGA e 2 persoas de asistencia técnica externa da empresa Plexus. Non se respectan as medidas  preventivas mínimas que garantan a seguridade, a saúde e a propia vida das...


Martes, 13 Febreiro 2018

Reunións ocultas entre Función Pública e os sindicatos asinantes da estabilización

Segundo a información que envían dende algún dos sindicatos asinantes do Acordo de Estabilización, estes tiveron unha xuntanza con Función Pública, da que só CSIF da información, e na que se comezou a determinar que postos de traballo entran dentro dos requisitos do Acordo de Estabilización.

Dende a CIG denunciamos este tipo de reunións “segredas” e xa puxemos en mans da nosa Asesoría Xurídica esta cuestión.

Se asine ou non un acordo, o sindicato maioritario no ámbito da Función Pública...


Luns, 05 Febreiro 2018

STOP RADON nos edificios administrativos

radon

A Xunta de Galicia en Ourense non realiza medicións do canceríxeno RADON a pesares de ser reclamado polos delegados e delegadas da CIG en numerosas ocasións. As avaliacións de riscos laborais dos diferentes postos dos centros de traballo espallados por ourense unicamente teñen en conta o control dos factores termohigrométricos. Dende o 6 de febreiro deste ano vai ser obrigatoria segundo a Directiva 2013/59/EURATOM, a toma de medidas sobre o gas radón nas áreas de risco.

A pesar de que o...


Luns, 29 Xaneiro 2018

Financiar postos de libre designación coa eliminación de postos base: a subdirección xeral dos 4 postos

A Consellaría de Infraestruturas e Vivenda vén de remitirnos unha serie de documentación de modificación da súa RPT como consecuencia da publicación da modificación do seu Decreto de estrutura. Entre esta documentación está unha memoria complementaria, unha táboa de equivalencias e uns acordos de transferencia de peresoal que non deixan contento a todo o mundo. Descargar documentación.

Resulta chamativo na memoria complementaria que para crear un posto de subdirección e outro de xefatura de...


Venres, 19 Xaneiro 2018

Kronos nos centros de cultura: solución ou desfeita?

Dende a implantación do sistema de fichaxe (kronos) na Xunta de Galiza sabíase que esto (e non podía ser doutra maneria) ía chegar máis tarde ou máis cedo a todos os centros externos aos servizos administrativos centrais; así a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Adminsitrativa está estes días introducindo o sistema de fichaxe nos arquivos, bibliotecas e museos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e O.U.

Antes de nada decir que dende a CIG estamos a favor do control horario...


Mércores, 17 Xaneiro 2018

Arquivada a denuncia pola xestión ilegal dos helicópteros contra incendios da Xunta

A XUSTIZA RECOÑECE QUE A XESTIÓN DOS HELICÓPTEROS CONTRA INCENDIOS DA XUNTA É ILEGAL PERO ARQUIVA A DENUNCIA PRESENTADA A INSTANCIAS DA CIG

Nun exercicio de surrealismo xudicial, o titular do Xulgado de Instrución nº 3 de Santiago de Compostela vén de arquivar provisionalmente a causa aberta a raíz da denuncia que a CIG presentou na Fiscalía no ano 2012 pola adxudicación a dedo da contratación do servizo de helicópteros e brigadas as empresas Inaer e Natutecnia, respectivamente. Denuncia...


 

BLACK FRIDAY co número de prazas

Das 14.750 prazas que aparecen no Acordo a Xunta oferta a irrisoria cantidade de 789 para a Administración Xeral da Xunta, incluídos, persoal funcionario e laboral, libre, consolidación e promoción interna.

Tendo en conta que nin as prazas de consolidación nin as de promoción interna contan a efectos da taxa de reposición de efectivos, temos que en realidade esta magna OEP é de 414 prazas, menos do 3% do folleto de propaganda da Xunta e os outros sindicatos.

Qué é o que non vai nesta Oferta de Emprego?

 • Non vai o proceso de estabilización.
 • Non vai unha promoción interna digna.
 • Non vai a 1ª parte da consolidación.
 • Non vai a promoción interna cruzada entre corpos xerais e escalas (excepto para dúas escalas).
 • Non vai un número de prazas suficiente para cubrir as necesidades do servizo.
 • Non van as prazas de corpos, escalas e categorías de persoal laboral onde a temporalidade é máis alta.

Na Comisión de Persoal do día 29 de novembro, Función Pública informa:

 • Entrega relación de prazas de consolidación amortizadas.
 • Tentarán chegar a transaccións no Parlamento para engadir a categoría de condutor de motobomba en C2.
 • A promoción interna será por concurso-oposición, ainda que non veña no decreto de OEP.
 • Prazas de estabilización: serán na OEP-2018, a negociar no 1º trimestre do 2018. Incluirá un mínimo do 40% de prazas para estabilización.
 • Funcionarización: comezará a negociación. Constituirán un grupo de traballo en decembro, 2 por sindicato, para determinar as prazas. Haberá que facer: a modificación da RPT, preparar o decreto de funcionarización, e realizar o concurso de traslados.

A CIG vota EN CONTRA e explica o sentido do voto.

Esta é unha Oferta de Emprego derivada do Acordo de Estabilización que asinaron CCOO, UGT e CSIF, e aínda que pretendan agora desvincularse o acordo abrangue as ofertas de emprego ordinarias e extraordinarias, tanto de estabilización como de promoción interna no período 2017-2020. E que é o que temos? Nin estabilización, nin promoción interna. Das 14.750 prazas anunciadas e recollidas no Acordo só 789 son para a Administración Xeral, tanto funcionarios como laborais, tanto de libre como de consolidación, da que só vai a 2ª parte, e de promoción interna.

1. Promoción interna.

Só no caso da promoción interna pendente sen executar dos corpos xerais de persoal funcionario das OEP 2015 e 2016 temos sen convocar as seguintes prazas:

PROMOCIÓN INTERNA SEN CONVOCAR OEP'S 2015-16
CORPO SUPERIOR A1 34
-Escala de Finanzas A1 8
-Escala de Sistemas e Tecnoloxías da Información A1 8
CORPO DE XESTION A2 20
-Escala de Xestión de Sistemas de Informática A2 8
CORPO ADMINISTRATIVO C1 60
CORPO AUXILIAR C2 86
TOTAL 224

E a maiores habería que sumar as 14 prazas non cubertas da última convocatoria da promoción interna ao corpo superior A1 e as 19 do corpo auxiliar C2. As respectivas bases indicaban que as prazas non cubertas acumularíanse á seguinte oferta de emprego. 

Pero nesta Oferta de Emprego Publico do 2017 o número de prazas é só o seguinte:

ANEXO IV: PROMOCIÓN INTERNA
ADMINISTRACIÓN XERAL XERAL DISCAP. TOTAL
 Corpo Superior (A1) 9 1 10
 Corpo Xestión (A2) 48 2 50
Corpo Administrativo (C1) 66 4 70
Corpo Auxiliar (C2) 18 2 20
TOTAL     150

Por tanto xa nin cumpren coa obriga de acumular as prazas non cubertas de anteriores promocións internas.

Só se convocan 150 prazas para todos os corpos xerais de funcionarios, nin escalas, nin corpos especiais, nin laborais, cando no ano 2012 en plena crise só para o corpo auxiliar se convocaron 150. Este é o xeito en que o PP, CCOO, UGT e CSIF entenden a mellora de emprego.

2. Promoción cruzada a subgrupo superior dende algunhas escalas.

Admiten unha das nosas alegacións sobre este asunto pero o limitan a dúas escalas:

Artigo 4. Promoción interna independente

1. Non obstante, no proceso de promoción interna para o acceso ao Corpo Superior de Administración Xeral (subgrupo A1), tamén poderá participar o persoal funcionario de carreira do Corpo de Xestión de Administración Xeral, da escala de inspectores/as de consumo (subgrupo A2) e da escala de inspección turística (subgrupo A2).

Defendemos que se permita a promoción interna vertical, horizontal e cruzada, funcionario-laboral, xeral-escala, reciprocamente en todos os casos.

3. Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais e Consorcio Galego de Servizos Sociais.

No caso do SPDCIF prometeron un 20% das prazas, é dicir 158 e só convocan 105.

O mesmo ocorre coas prazas do Consorcio, que segundo eles son do Consorcio e Servizos Sociais e suman 180, un truco para sumar prazas dos dous ámbitos e que saian as contas.

4. OEP parcial e funcionarización.

Non vemos prazas para persoal laboral, nin de libre nin de promoción interna, habendo categorías con moi alta temporalidade e sen convocar oposicións dende hai anos.

Non vale con crear escalas de funcionarios onde antes había de laborais e convocar agora esas prazas e esquecerse da prometida funcionarización do persoal laboral fixo, que tantas veces prometeron.

5. Ocultación de información sobre o número real de prazas vacantes.

A Administración segue sen aportar datos nin desagregados nin xerais sobre o número de vacantes da Xunta dotadas orzamentariamente, pero segundo os datos da Xunta, hai un total de 4.875  interinos e temporais, polo que esta Oferta de Emprego non chega nin a cubrir o 20% das necesidades de cobertura definitiva de postos estruturais.

Descargar borrador do decreto da OEP-2017 aprobado na Comisión de Persoal do 29/11/2017