Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120511.gaias.3.jpg
  • 20120501.Vigo.1.jpg
  • 20120501.Ferrol.1.jpg
  • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
  • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
Mércores, 24 Novembro 2021

Mobilización en San Caetano contra a demora do concurso de traslados

Mobilizámonos contra a demora do concurso de traslados e a ineptitude da dirección xeral da Función Pública

Arredor de 200 persoas, entre delegadas e persoal de servizos centrais, rodeamos este martes 23 de novembro, en manifestación, o edificio administrativo da Xunta de Galiza de San Caetano para esixir a dimisión do Director Xeral de Función Pública. É inadmisible a demora do concurso de traslados en seis meses máis, cando leva xa dous anos de retraso. Dilación que afecta tamén a ...


Venres, 19 Novembro 2021

O 27 de novembro fará DOUS anos que se convocou o concurso de corpos xerais.. e segue sen resolverse

E por riba poñen a guinda cunha resolución ampliando o prazo para resolver 6 meses máis.

Pero isto non é un atraso. Chegados a este punto isto significa un recorte de dereitos, do dereito de quen quere mellorar profesionalmente ou do dereito de quen quere trasladarse de posto ou de localidade.

E a ineficacia e indecencia que se desprende da xestión de Función Pública desborda ademais este urxente asunto do concurso de traslados de corpos xerais.

Vense afectados por esta paralización os ...


Martes, 16 Novembro 2021

O Consorcio de Igualdade e Benestar obstaculiza as reducións de xornada por conciliación

Condiciona a concesión do dereito a que haxa outra persoa que substitúa á solicitante

A CIG-Administración Autonómica vén de denunciar ante a autoridade laboral a obstaculización do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar do dereito de conciliación ao seu persoal. Unha práctica xeneralizada en todo o persoal que traballa nos seus centros de Galiza, case 2000 persoas, que executa mediante unha cláusula que condiciona o dereito ás conciliacións mentres non sexa substituída a ...


Luns, 15 Novembro 2021

As Xuntas de Persoal funcionario da Xunta piden a dimisión do director xeral de Función Pública

Pola súa "manifesta incompetencia" na xestión dos concursos de traslados e dos procesos selectivos

As Xuntas de Persoal funcionario da administración galega acordaron solicitar a dimisión, ou alternativamente a destitución, do actual director xeral da Función Pública, José María Barreiro, pola súa "manifesta incompetencia na xestión dos concursos de traslados e dos procesos selectivos". Os órganos de representación remitiron escritos con esta demanda tanto á Dirección Xeral como á ...


Xoves, 11 Novembro 2021

Contencioso da CIG á Lei de medidas do 2012: en fase de conclusións

A CIG aposta pola recuperación de dereitos do persoal empregado público

En setembro de 2019 a CIG iniciou o proceso de reclamación xudicial para a recuperación dos dereitos suspendidos pola Lei de medidas do ano 2012.

A Lei 1/2012 do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galiza, causou a suspensión ou modificación con carácter “temporal” de determinadas medidas de grande importancia para o persoal empregado público da ...


Venres, 05 Novembro 2021

Queren quitarnos CCOO, UGT e Función Pública a carreira profesional?

Os CULPÁBEIS de asinar un acordo ilegal que tumbou a xustiza ameazan con quitarnos a carreira

O bifachito sindical acaba de anunciar que igual non cobramos a carreira. Si cuestionan que non a imos cobrar é porque eles asinaron un acordo que a xustiza acaba de tumbar como discriminatorio.

As directivas europeas son claras en relación a non discriminar en función de si o vínculo laboral e de carácter fixo ou temporal. E iso o obviaron a conciencia. Aos efectos é como si quixeran excluír da ...


Venres, 05 Novembro 2021

Concurso: a realidade pon a cada un no seu sitio.. pero pagámolo todas/os

Sae no DOG de hoxe, venres 5, a ampliación de prazo para a resolución do concurso de traslados de administración xeral.

Primeiro, dicir que nos resulta vergoñento falar deste tema, pois de todas as falcatruadas e ineptitudes de Función Pública nos últimos anos quizais esta sexa a que leva a medalla de ouro.

Segundo, Función Pública, CCOO e UGT tiveron reunión onte (supoñemos que da comisión do “Acordiño”), onde xa lles filtraron a eles, que son forzas minoritarias entre o persoal ...


Xoves, 04 Novembro 2021

A CIG solicita unha xuntanza urxente para tratar as condicións laborais do persoal do SPIF antes do proceso de funcionarización

A fin de semana do 27 e 28 de novembro vai ter lugar o proceso de funcionarización do persoal laboral fixo do SPIF sen coñecer aspectos esenciais das súas consecuencias. O día 29 de outubro publicáronse no DOG (SPIF-C2 e SPIF-B) as datas de exame do proceso de adquisición da condición de persoal funcionario de carreira de distintas categorías e postos de persoal laboral fixo do SPIF.

Dende a CIG levamos tempo reclamando que os procesos de funcionarización carecen da información previa ...


Mércores, 03 Novembro 2021

Non á externalización dos informes psicosociais do Instituto de Medicina Legal de Galiza

O director xeral de Xustiza anuncia convenios de colaboración cos colexios profesionais para facer os informes periciais dos xulgados en vez de reforzar os equipos propios do IMELGA.

A acumulación e os retrasos soluciónanse dotando de máis equipos psicosociais ao IMELGA non privatizando o servizo a través de colaboracións cos colexios profesionais de psicólogos e traballadoras sociais.

As contradicións do director xeral de Xustiza da Xunta de Galiza son unha constante e, unha vez máis, o ...


Martes, 02 Novembro 2021

Novas equipas para a valoración da dependencia

A Xunta anuncia en prensa un novo decreto de dependencia e o aumento dos equipos de valoración

Na ultima semana de outubro tivemos coñecemento de que se ían contratar uns equipos de reforzo para a valoración de dependencia, sen ningún tipo de negociación nin información á representación do persoal. Pedímoslle explicacións a Politica Social e o único que confirman é a contratación dun equipo por provincia, sen aclarar especificamente que tipo de persoal van a contratar nin a duración real ...


Martes, 02 Novembro 2021

Retómase a negociación do I Plan de Igualdade da Administración Xeral da Xunta de Galiza

A Xunta convoca a reunión da Comisión Negociadora do I Plan de igualdade para o vindeiro xoves 17 de novembro

Non era sen tempo que a Xunta retomase a negociación do seu I Plan de igualdade para o persoal da Administración Xeral. Tras case un ano de parálise absoluta por parte da Administración que nin convocou nin fixo propostas. 

A intensa  e incansable presión exercida pola CIG tras tantos escritos, solicitudes de reunión, de vincular o compromiso da súa elaboración á sinatura do ...


O Decreto de creación deste Centro é en realidade unha modificación do Decreto 72/2013 (DOG 14/05/2013) pola que establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza . Mediante esta modificación créase unha nova unidade na Secretaría Xeral de Igualdade. Curiosamente, a pesar de depender dela, á CIG cónstalle que esta secretaría xeral non participou neste proxecto de creación máis que emitindo o preceptivo informe de impacto de xénero habitual. A autoría intelectual desta ilegalidade vén directamente da Consellaría de Presidencia.

Consonte á Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galiza (LOFAXGA), este novo centro ten unha natureza xurídica de servizo ou unidade administrativa de nivel menor. Non é unha entidade pública instrumental para as que procedería unha creación por lei nin, pola configuración do decreto, unha sociedade mercantil ou fundación pública.

Segundo a lei de organización da Administración galega, só cabe que sexa Administración xeral, unidade administrativa pura e dura para os efectos xurídicos como sería unha subdirección ou servizo en calquera das consellarías. Xa que logo, non cabe a posibilidade de contratar persoal directivo ou de alta dirección, nin persoal propio á marxe da lei galega de función pública.

Pois ben, na Administración xeral só se pode prover as necesidades de persoal consonte a lei de Función Pública. Xa que logo, o posto de persoa titular da Dirección ten que estar reflectido na relación de postos de traballo como o resto do equipo multidisciplinar e debe ser persoal funcionario (de calquera administración) ou persoal laboral da Xunta de Galiza.

O artigo 3.2. describe unha cobertura do posto de persoa titular da Dirección que corresponde ao persoal directivo recollido no artigo 79 da LOFAXGA ou o 13 do EBEP. E consonte a LOFAXGA só pode haber persoal directivo en determinadas entidades instrumentais pero nunca na Administración xeral.

O que está facendo o Goberno da Xunta con este Decreto é consagrar unha ilegalidade, tratando de deixar aberta a posibilidade de dirixir un centro público con persoal alleo á Administración mediante “réxime de contratación laboral” á marxe dos sistemas establecidos na lei de función pública. Cómpre facer fincapé noutros centros públicos da Xunta con entidade xurídica similar cuxa dirección está a cargo de persoal funcionario e/ou persoal laboral da Xunta como as residencias de maiores ou centros de persoas dependentes.

O uso propagandístico da Xunta en temas sensibles non ten límites. Vímolo durante os repetidos anuncios de creación deste centro que leva demorando desde o 2007. Tamén observamos que non ten límite os intentos de politizar a Administración colocando a xente allea e desta volta á marxe da lei. Este Decreto abre unha vía perigosa xa que se non se para nos xulgados acabará con persoal alleo ás Administracións públicas ocupando postos de xefaturas de servizo ou subdireccións das consellarías. Non se requiriría ter aprobado nunca unha oposición, nin se garantiría o coñecemento do funcionamento da Administración pública, e só sería imprescindible ter a confianza do partido.

Xogar coa violencia de xénero para consolidar retribucións

Se non era pouco, a Consellaría de Presidencia vén de utilizar este decreto para consolidar o nivel profesional mínimo da escala de letrados. Na Disposición Derradeira 2ª establece que os “niveis destes postos de traballo estarán comprendidos entre o 28 e 30”, os máximos que pode alcanzar un persoal funcionario na Xunta.

A suposta "xustificación" para esta consolidación estaría, segundo din, na “especial dificultade técnica e responsabilidade” que implicaría o feito de que a Xunta poida comparecer nos procesos penais por violencia de xénero acaecidos no territorio galego.

Isto significa na práctica que se está mesturando dun xeito inaudito os "allos cos bugallos"  xa que nun Decreto relacionado coa violencia de xénero estase aproveitando que "o Miño pasa por Lugo" para establecer unha regulación xeral que afecta a todo o persoal da escala de letrados/as.

O normal sería que esta modificación fose incluída ben nunha norma específica ou ben na normativa xeral de función pública. Así, o feito de que a Xunta poida comparecer nestes procesos, e o persoal letrado, dentro das súas funcións ordinarias exerza esta representación, é absolutamente independente dunha regulación das condicións de traballo que afecta a todo este persoal.

Á marxe da xustificación, o establecemento dos niveis profesionais dos corpos e escalas da Xunta debe ser abordado en conxunto e nunha Mesa Xeral de Negociación.

A vulneración da negociación colectiva pero principalmente da legalidade no acceso á Función Pública motiva que a CIG xa puxera nas mans da súa Asesoría Xurídica o estudo e elaboración do pertinente recurso contencioso administrativo no que respecta aos artigos 3.2 (forma de provisión da dirección) e a disposición derradeira segunda (niveis do corpo letrados).