Ourense

Desde CIG denunciamos en reiteradas ocasións a discriminación aos traballadores de Ourense. Mentres nas outras delegacións provincias da Xunta teñen aulas con espazo suficiente para un total de 21 postos informáticos completos, en Ourense témonos que conformar cun burato estreito onde só hai espazo para 10 postos informáticos máis o do docente.

Este burato estreito, sen luz e ventilación natural, con mesas e cadeiras amoreadas, é unha discriminación para o persoal de Ourense. A cousa aínda é máis grave para as persoas con mobilidade reducida.

Continuamos coas asambleas por diversas localidades e centros de traballo, para informar sobre o Acordo de Concertación do Emprego Público de Galiza. As seguintes asambleas programadas son as seguintes:

Mabegondo (A Coruña)
- Martes 5/2/19, ás 11 h, no CIAM

Pontevedra
- Mércores 6/2/19, ás 14:00 h, no salón de conferencias do Edif. Administrativo.

Lugo
- Xoves 7/2/19, ás 14:00 h, no Edificio Administrativo.

Ferrol
- Xoves 7/2/19, ás 13:00 h, no Edificio Administrativo.

No DOG do luns 4 de febreiro publícase a Resolución pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia da saúde para o ano 2019 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galiza, agás para o persoal que presta servizos nos centros docentes da Consellería de Educación.

A inscrición debe facerse de forma telemática dende o web http://www.xunta.gal/riscos.

O prazo de inscrición remata 30 días naturais contados dende o día 5/2/2019.

Se tes algunha dúbida ou necesitas axuda, contacta coa CIG.

Está convocada unha Mesa Xeral de Empregados Públicos para o martes 5 de febreiro, coas seguinte Orde do día:

  • Proposta de convocatoria de concurso de traslados das escalas do Servizo de Gardacostas. Descargar.
  • Proposta de convocatoria do proceso selectivo para o ingreso na escala superior de estatística. Descargar.
  • Proposta de decreto de provisión de postos de traballo. Descargar.
  • Proposta de modificación do decreto de listas 37/2006 (non acompañan documento)

Para contactar coa CIG, preme na seguinte ligazón: contacta coa CIG

Recibimos o primeiro borrador das bases de convocatorias dos procesos selectivos das escalas superior e técnica de seguridade e saúde no traballo, correspondentes ás OEPs dos anos 2016 e 2017.

Curiosidade: na Comisión de Persoal do 4/8/2017, o director xeral de función pública anunciara que estas convocatorias estarían listas no 2018. Así que xa vamos con algo de retraso sobre o cronograma da propia Administración.

Vamos presentar alegacións escritas, así que se queres aportar algo, contacta coa CIG ata o luns 4.

Aprobadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 do grupo V (camareiro/a-limpador/a//axudante/a de cociña), convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018.

A listaxe definitiva pode consultarse dende o web de Función Pública: https://i.gal/oSGrJ

Ver resolución do DOG

No DOG do 28/01/2019 publican a Orde do 18 de xaneiro de 2019, conxunta das consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e do Medio Rural, pola que se establece o réxime de prestación de servizos das escalas de axentes forestais e axentes facultativos medioambientais.

Despois de varios meses de negociación, e de realizar varios actos reinvindicativos: manifestacións, roldas de prensa, convocatoria de folga infefinida, consiguese chegar a acordo sobre as condicións de traballo dos axentes forestais/medioambientais. E tras varios meses de espera sae publicada a orde de prestacións de servizos.

Poñemos a túa disposición un boletín informativo sobre o Acordo de concertación do emprego público de Galiza, no que facemos un repaso dos aspectos positivos e negativos deste texto que vai ter un importante impacto sobre o persoal ao servizo da Administración Autonómica.

Entre outros asuntos, falamos: da carreira profesional, retribucións, mellora de emprego e das condicións de traballo, a funcionarización do persoal laboral, as ofertas de emprego, ..

Se despois de lelo tes dúbidas, podes contactar coa CIG.

No DOG do luns 28/01/2019 publican a Orde pola que se publica o Acordo de concertación do emprego público de Galiza, asinado entre Goberno de Feijoo, CCOO e UGT.

En relación a este acordo, anunciamos as seguintes asambleas programadas pola CIG-Autonómica:

Vigo
- Martes 29/1/19, ás 8:15, no Edificio Admtivo. Vigo. Dirixido ao persoal laboral.
- Mércores 30/1/19, ás 8:15, no Edificio Admtivo.Vigo. Dirixido ao persoal funcionario.
- Xoves 31/1/19, ás 10:00, en ISSGA de Rande. Falaremos tamén da súa RPT.
- Venres 1/2/19, ás 14:00, no Sergas (R/ García Barbón).

Compostela
- Xoves 31/1/19, ás 9:30, no salón de actos de Sanidade, en San Lázaro.
- Xoves 31/1/19, ás 13:30, no salón 2 de San Caetano.

Ourense
- Xoves 31/1/19, ás 11:00, no Salón de actos do Edificio Administrativo de Ourense.

Coruña
- Martes 29 de xaneiro, ás 10:30, no Laboratorio de Medio Ambiente da Coruña.

As liñas fundamentais serían o carácter universal, incluíndo a todas as persoas empregadas públicas no sistema extraordinario, e a redución dos períodos para cobrar o 100% en dous anos nos graos I e II como no SERGAS.

Para isto a CIG presentou un escrito este xoves día 24 solicitando que se convoque a Mesa Xeral de Negociación, xa que o acordo foi votado na Comisión de Persoal e posteriormente foron alterados os contidos ás agachadas, tendo como resultado que o que se asinou non é o que se votou, e que isto privou á CIG do dereito de negociación.

De aí que solicitemos que se devolva o texto a esa Mesa co fin de mellorar o acordo, para o que propoñemos que teñan en conta os seguintes puntos:

  1. Rematar coa discrimación das persoas dos grupos A1 e A2 de funcionarios/as e I e II de persoal laboral cambiando a periodización do sistema extraordinario de carreira profesional. Non é comprensible que haxa que agardar 3 anos para cobrar as cantidades íntegras do grao I e 4 máis para o grao II. A nosa proposta é de 2 anos para cada grao igual que no SERGAS.
  2. Acotar o período para cobrar integramente o grao II dos grupos B, C1, C2 e AP de funcionarios e III, IV e V de persoal laboral a 2 anos, en vez dos 3 que actualmente son, tamén tomando como referencia a carreira profesional do SERGAS.
  3. Aumentar as contías de xeito que non se incremente a brecha salarial entre grupos
  4. Incluir ao persoal interino, temporal, indefinido e ás escalas excluídas da Lei 17 no sistema excepcional e transitorio para os graos I e II, sen que teñan que esperar ata o sexto ano para cobrar, sempre e cando teñan prestados servizos de igual xeito que o persoal funcionario de carreira e laboral fixo.
  5. Non condicionar ao persoal laboral fixo a acollerse á carreira profesional só no caso de funcionarizarse.
  6. Integrar ao persoal laboral de categorías que non son funcionarizables no sistema de carreira profesional, tanto no sistema ordinario como no extraordinario.

Baixo estas premisas a CIG está disposta a renegociar o sistema de carreira profesional, sempre e cando se segregue este acordo do de concertación social e sempre que se corrixan as discriminacións establecidas no acordo actual.