Pontevedra

Dende a CIG vimos de rexistrar unha proposta de reordenación do SPDCIF dirixida aos grupos parlamentares de cara unha Proposición Non de Lei, na que expoñemos, con vistas ao curto e medio prazo, cal debe ser o camiño a seguir no SPDCIF.

O pasado venres 30 de novembro a CIG-Autonómica rexistraba unha PNL – proposición non de lei-, co fin de presentar a proposta da CIG de reordenación do SPDCIF.

No mes de abril deste ano 2018 a Consellería do Medio Rural presentou xunto con Función Pública a súa proposta de reordenación para o SPDCIF. Aínda que debemos recoñecer que o borrador que a Xunta nos presentou contiña medidas interesantes, quedábase excesivamente curto e incluso retrocedía nun aspecto vital na extinción a día de hoxe, como é a capacidade de reacción dos equipos. A maiores apenas abordaba a imprescindíbel formación e posta ao día do dispositivo e introducía novas temporalidades contractuais no colectivo, non acordes estas coa desaparición da temporalidade ao sermos servizo de emerxencias dende o ano 2015.

Sería o primeiro concurso de traslados que seguiría os criterios xerais a aplicar a todos os demais concursos.

Recibimos dende Función Pública un borrador do concurso de traslados de gardacostas (o segundo dende a existencia desta escala), unhas bases que, segundo palabras do Director Xeral de Función Pública, sería o primeiro concurso en seguir unhas bases comúns a todos os futuros concursos de traslados, razón polo que é interesante para calquer persoal funcionario ou laboral da Xunta de Galiza. Dos demáis concursos, nada se sabe, pero todo indica que non van ser de inmediato.

Ainda non temos data para presentar alegacións ás bases, nin existe unha data fixada para sentarnos a discutilo. Polo de agora só temos o borrador que vamos estudar con detemento. Se é do teu interese, podes contactar coa CIG, tanto para falar das bases como das prazas.

O persoal laboral da Xunta de Galiza manifestouse este venres polas rúas de Compostela, desde as dependencias da Xunta de Galiza en San Lázaro até as de San Caetano, para denunciar a discriminación retributiva que sofren, a parálise dos concursos de traslados, das ofertas de emprego público e dos procesos de estabilización e consolidación laboral.

Con esta mobilización, convocada polo comité intercentros, o persoal denuncia a falta de concreción, por parte da Dirección Xeral de Función Pública, na resolución dos procesos de provisión e selección, a negativa a levantar a suspensión de dereitos ou a diferenza de trato para chegar a un acordo de incremento retributivo. Isto, entenden que “supón unha grave discriminación do persoal laboral”.

Xunto a isto denuncian a paralización do concurso de traslados e dos distintos procesos selectivos e acordos asinados: procesos de establización, consolidación e ofertas públicas de emprego e cualifican de “excluínte” a carreira profesional. Ademais tildan de “incertos” os procesos de funcionarización coa imposición de escalas e sen negociación do decreto de funcionarización.

Demandan ademais a recuperación dos dereitos perdidos por todas e todos os empregados públicos –salario, FAS, 100% das retribucións por IT-. Recortes que afectaron especialmente ao persoal laboral da Xunta de Galiza a través da Lei 1/2012, no relativo a descansos semanais e compensacións de domingos e festivos, dereito a comedor e outras cuestións.

A todas estas cuestións engaden a demanda dos sistemas de mobilidade, a concesión de adscricións temporais entre categorías, a negociación da segunda actividade en categorías sometidas a un elevado risco nas súas funcións e unha solución á problemática dos/as non aptos/as con restricións de permutas entre traballadores/as temporais.

A OEP de Feijóo “un insulto”

Xunto a todo isto, a CIG-Administración Autonómica denunciou ademais que a Oferta de Emprego Público anunciada nestes días polo Presidente da Xunta, sen previa negociación coas organizacións sindicais, “é un insulto, xa que non hai ningunha praza para o persoal laboral, nin por acceso libre, nin sequera para promoción interna”.

Lembra que preto de 9.000 empregados/as públicos da Xunta son persoal laboral, cun convenio –o V Convenio Colectivo para o persoal da Xunta de Galiza- “obsoleto e amputado pola Lei de medidas 1/2012, que deixou no aire artigos como o 19, no que se regulan os descansos compensatorios de fin de semana e festivos, o descanso mínimo semanal de 48 horas ou a rotación dos fins de semana de traballo”.

No DOG do 28 de novembro, saíu publicada a Resolución do 20 de novembro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas de conformidade cos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

As consultas poden facerse na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública.

Para o coñecemento íntegro do acto os solicitantes deberán introducir nos espazos habilitados para o efecto o NIF e mais o código de impresión da súa solicitude.

Contra a resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da data de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Para máis información, ir á publicación do DOG.

O Persoal Laboral da Xunta de Galiza di basta á discriminación retributiva, á parálise dos concursos de traslados e á parálise das ofertas públicas de emprego e procesos de estabilización e consolidación

A falta de concreción por parte da Dirección Xeral de Función Pública na resolución dos procesos de provisión e selección, a negativa a levantar a suspensión de dereitos arrebatados ou a diferenza de trato para chegar a un acordo de incremento retributivo supoñen unha grave discriminación do persoal laboral.

Por iso, dende o Comité Intercentros do persoal laboral da Xunta de Galicia, convocámosche a unha gran mobilización o día 30 de novembro en Santiago de Compostela que sairá de San Lázaro as 11:00 da mañá e rematará diante de San Caetano baixo o lema:

Función Pública achegounos o borrador do Decreto da Oferta de Emprego Público do ano 2018, así como documentación de prazas de persoal laboral fixo que van ao proceso de funcionarización e prazas do proceso de consolidación. Temos prazo para presentar alegacións ata o xoves 29 de novembro. Se é do teu interese, podes contactar coa CIG.

- Borrador de Decreto de OEP 2018. Descargar.
- Postos do proceso de consolidación. Descargar.
- Prazas de persoal laboral a funcionarizar. Descargar.

O mércores 21, a CIG mantivo unha xuntanza cos grupos parlamentares de En Marea, BNG e PP para falar da Lei básica estatal de axentes forestais e seguridade medioambiental. Salientamos que esta lei debe adecuarse á realidade galega e incluir as enfermidades profesionais, coeficientes redutores e non invadir competencias autonómicas.

De ir adiante a lei básica tal e como está prevista, é lesiva para Galiza xa que lle da a volta ao SPDCIF, pasando a coordinación dos lumes aos servizos de proteccion civil e emerxencias (bombeiros), segue na teima da "colaboración coas forzas e corpos de seguridade" nunha competencia exclusiva da Galiza, e falla en canto a seguridade e saúde o cadro de enfermidades profesionais e xublilacion anticipada.

Xa estivemos no congreso o 31 de outubro para que recolleran as emendas da CIG e asi rectificar a lei. Agora tócalle aos políticos da Galiza traballar cos seus grupos para o seu impulso e apoio.

Pois nin máis nin menos que levar e traer a un xefe de servizo da Xefatura Territorial de Ourense dende a súa casa en Pontevedra ao seu posto de traballo en Ourense. E tamén frecuentar, como en Ourense non hai, a zona de praias.

Este individuo, que utiliza o coche matrícula 8491 FXC, propiedade da Xunta, é coñecido polas súas actitudes prepotentes co persoal.

Vai a Conselleira a abrirlle expediente disciplinario a el, á xefa territorial desa consellería e á secretaria territorial por consentir a utlización de medios públicos para actividades privadas?

Despois do Consello da Xunta do xoves día 22 de novembro, Feijoo anuncia unha “macrooferta” de emprego público. No que se refire á Administración Xeral anuncia que haberá 1.448 prazas de acceso libre, entre as que se atopan as de estabilización. E tamén 577 prazas para a funcionarización e 150 de promoción interna.

Tendo en conta que tanto a funcionarización como a promoción interna non contan para a taxa de reposición de efectivos, podemos dicir que esta oferta é insuficiente.

Modificación da RPT Vicepresidencia, Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

A CIG foi o único sindicato que votou en contra, non só por rexeitar as LDs propostas e prazas para concursos específicos, senón tamén porque non foron recollidas o resto das nosas alegacións. CCOO e UGT abstivéronse. CSIF votou a favor.

Lei de Administarción Dixital de Galiza

A CIG votamos favorablemente xa que recolleron as emendas mais esenciais, retiraron a obriga do persoal a capacitarse e que sexa a Administración a que garanta a posibilidade da súa formación valorándose tamén os coñecementos previos (CODIX e semellantes), establece a posibilidade de excepción de relacionarse pola sede dos colectivos con dificultades, garantiza medios humanos e materiais nas oficinas de rexistro e fomentara o uso da nosa lingua propia. Tamén votan favorablemente o resto das OOSS xa que entenden recollidas as súas aportacións.

Acordo e Orde de Axentes Forestais e ambientais de Galiza

Función Pública presenta a inclusión da posibilidade das flexibilizacións destes traballadores e traballadoras a quendas por conciliación familiar dentro da normativa xeral dos empregados e empregadas públicos que esixiu a CIG para a súa sinatura. Prodúcese así a ratificación do acordo e orde xa asinado o 10 de outubro de 2018 logo de mais de 2 meses de folga. Votamos a favor CIG, CCOO e UGT. O CSIF abstívose.