A CIG-Autonómica presentou por rexistro un escrito dirixido ao presidente da Xunta de Galiza explicando o seu contido. O obxecto deste plan é a estruturación das obrigas salariais contraídas co persoal funcionario e laboral do V Convenio da Administración da Xunta de Galiza.

O plan parte do recoñecemento desas obrigas por parte do debedor (Xunta de Galiza), e unha proposta para negociar sobre os prazos para facer efectiva a absorción da débeda. Os acordos acadados deberán ser remitidos ao Parlamento de Galiza como proxecto de Lei de modificación dos Orzamentos Xerais da Administración da Xunta de Galiza. O obxecto serían as cantidades adebedadas derivadas da falta de remuneración do traballo efectivo e que cobraron forma mediante a minoración salarial principalmente a través das sucesivas leis de Orzamentos Xerais, incluída a do 2015.

Como punto de partida teríamos unha modificación dos Orzamentos Xerais para o ano 2015 onde se contemple o seguinte:
•    100% do Complemento Específico, e equivalente para o persoal laboral.
•    Soldo Base e Trienios en igual contía nas 14 pagas.
•    As retribucións íntegras serían actualizadas polo IPC galego.

Partindo desta base, o importe do resto das débedas contraídas se liquidaría nun prazo de 3 anos do seguinte xeito:

2015

2016

2017

Pago das detraccións salariais do ano 2012

Pago das detraccións salariais do ano 2013

Pago das detraccións salariais do ano 2014

Incremento do 5%

Incremento do 5% + IPC galego

Incremento do 5% + IPC galego

1º Pago dos xuros xerados polo importe total da débeda

2º Pago dos xuros xerados polo importe total da débeda

3ª Pago dos xuros xerados polo importe total da débeda e liquidación

Importe do FAS (Acordo do 2009)

Introdución na estrutura salarial como salario directo das cantidades equivalentes ao Fondo de Pensións do Estado

 

Esta organización sindical estaría disposta a dar todo tipo de facilidades no relativo aos prazos e aos conceptos, actuando de xeito flexible, de cara a que a parte debedora poida dar cumprimento ao acordado.