COMUNICADO CONXUNTO

A Consellería do Medio Rural está a vulnerar os dereitos fundamentais do persoal técnico do servizo de prevención de incendios forestais en represalia pola folga indefinida que mantén o colectivo dende o 1 de agosto.

A Consellería do Medio Rural ven de aplicar descontos ilegais nas nóminas do persoal técnico do SPIF, coa finalidade de “amedrentar e desmobilizar” a quen está a secundar a folga indefinida.

En represalia polo éxito da folga convocada e secundada de forma maioritaria polo persoal técnico do SPIF dende o 1 de agosto, Medio Rural ven de aplicar descontos salariais ilegais nos días en que os traballadores prestan servizos en cumprimento dos servizos mínimos.

CIG, CCOO, CSIF e UGT denuncian que, a pesares do estrito cumprimento dos servizos mínimos estipulados pola Administración, que dan fe da máxima responsabilidade e compromiso do colectivo có servizo público de prevención e extinción de incendios, a Consellería decidiu, en un claro acto de mala fe, coaccionar aos traballadores aplicando descontos ilegais nos días de traballo por servizos mínimos, incumprindo a normativa vixente e tentando de forma ilegal impedir o exercicio do dereito a folga.

Dende a CIG, CCOO, CSIF e UGT cualificamos esta actuación de antidemocrática, antisindical e contraria aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas.

CIG, CCOO, CSIF e UGT denunciamos que a Consellería segue a desoír os permanentes chamamentos ao diálogo feitos dende as organizacións sindicais e non fai máis que aumentar a crispación dun colectivo, que xa leva máis de 27 meses reclamando á Administración que se sente a negociar.

Por todo elo, dende as organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT, e o comité de folga do persoal técnico forestal, comunicamos aos traballadores afectados o noso acordo para formular a correspondente demanda xudicial por vulneración grave de dereitos fundamentais, reclamando na mesma o cese inmediato desta actuación e a reposición integra das cantidades retidas de xeito ilegal.