A CIG solicitou o luns 4 de xullo a extensión da sentenza que afecta ás funcións do persoal de servizos xerais (PSX), referida á limpeza de maneira ordinaria nos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

A CIG interpuxo demanda de conflito colectivo sobre a imposición das tarefas de “limpeza ordinaria” ao persoal de servizos xerais do Consorcio, que foi xulgada o 2 de setembro de 2021 na provincia de Lugo. A sentenza deu a razón á CIG, polo que o persoal PSX, non ten que realizar tarefas de limpeza ordinaria.

O Consorcio interpuxo recurso de suplicación perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) contra a antedita sentenza, resolvendo o TSXG a desestimación do recurso, co que ratifica a sentenza da primeira instancia.

Transcorrido o prazo para presentar recurso de casación de unificación de doutrina perante o Tribunal Supremo sen que se presentara, a sentenza obtén carácter de firmeza.

Por todo isto a CIG solicita a extensión de dita sentenza ao resto de traballadores/as que teñen as mesmas condicións de traballo.