No DOG do 08/06/2022 publican a RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2022 pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala técnica de finanzas.