No DOG do 25 de xuño de 2019  veñen de publicarse as Resolucións pola que se fan públicos a: