Procesos selectivos, Oferta de emprego
Título Data de creación
Proceso selectivo - A1, Enxeñaría agronómica: modificación da composición do tribunal 20 Setembro 2019
Proceso selectivo - A1, escala superior de finanzas: ampliación prazo 2º exercicio 20 Setembro 2019
Proceso selectivo - Bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba (P.I.) 18 Setembro 2019
Proceso selectivo - Emisorista de defensa contra incendios forestais (P.I.) 18 Setembro 2019
Proceso selectivo - Bombeiro/a forestal (P.I.) 18 Setembro 2019
Proceso selectivo - Vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais (P.I) 18 Setembro 2019
Procesos selectivos - Bombeiro/a forestal condutor (P.I.) 18 Setembro 2019
Proceso selectivo - corpo superior - A1: ampliación prazo 3º exercicio 18 Setembro 2019
Proceso selectivo - enxeñaría de camiños, canais e portos - A1: Corección de erros 13 Setembro 2019
Proceso selectivo - enxeñaría téc. forestal - A2: modificación composición tribunal 13 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - informática-A2(P.I.): modificación composición tribunal 12 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - corpo administrativo - C1 (P.I.): fase de concurso 10 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - corpo administrativo - C1 (P.I.):diversos acordos 10 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información 10 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - diversos acordos: corpo de xestión - A2 (P.I.) 09 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - data prevista do primeiro exercicio 09 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - corrección de erros: Sistemas e Tecnoloxía da Información (P.I.) 04 Setembro 2019
Corpo de xestión da administración xeral (P.I.): puntuacións do segundo exercicio 02 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta: publicación de diversos acordos 02 Setembro 2019
Publicados no DOG varios nomeamentos como persoal funcionario de carreira 02 Setembro 2019