Procesos selectivos, Oferta de emprego
Título Data de creación
Oposicións consolidación grupo V - 003: publicación resultados obtidos primeiro exercicio 15 Outubro 2021
Oposicións agrupación profesional: publicación resultados obtidos primeiro exercicio 15 Outubro 2021
Funcionarización bombeira forestal xefa brigada e grupos IV e V: listaxes provisionais admitidas e excluídas 15 Outubro 2021
Oposicións escala sistemas e tecnoloxías información: relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo 08 Outubro 2021
Oposicións medicina servizos socias e traballo social (libre e promoción interna): data, hora e lugar segundo exercicio 08 Outubro 2021
Oposicións enfermaría (servizos sociais) A2: data, hora e lugar do segundo exercicio 07 Outubro 2021
Oposicións enxeñaría técnica agrícola: elección de destino provisional 06 Outubro 2021
Oposicións traballo social (libre e promoción interna): nova corrección de puntuacións 06 Outubro 2021
Oposicións subgrupo A2 promoción interna: nova corrección de puntuacións 05 Outubro 2021
Oposicións psicoloxía servizos sociais: rectificacións puntuacións primeiro exercicio 04 Outubro 2021
Oposicións libre e promoción fisioterapia (A2) e consolidación terapeuta (II-020): data, hora e lugar segundo exercicio 04 Outubro 2021
Oposicións acceso libre C2 e consolidación grupo IV-001: unha carreira de obstáculos 01 Outubro 2021
Oposicións A1 e A2 promoción interna: data, hora e lugar do segundo exercicio 01 Outubro 2021
Oposicións auxiliares de clínica (C2): modificación puntuacións por alegacións 01 Outubro 2021
Ampliación prazo segundo exercicio oposicións grupo V - 003 (consolida), agrup. profesional, promoción: C2, C1, A2 e A1 28 Setembro 2021
Oposicións C2 promoción interna: publicación de diversos acordos 28 Setembro 2021
Oposicións escala técnica de estatísticos (A2): data, hora e lugar do segundo exercicio 22 Setembro 2021
Oposicións C1 promoción interna: publicación de diversos acordos 22 Setembro 2021
Promoción interna ao corpo auxiliar administrativo (C2): misión imposible 21 Setembro 2021
Oposicións escala superior de finanzas (A1): nomeamento como persoal funcionario de carreira 21 Setembro 2021

Outras novas recentes

Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...