VIXILANTE FIXO/A DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (P.I): RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, pola que se dá publicidade de diversos acordos.