No DOG do 17/02/2021 fan públicas as puntuacións da terceira proba do proceso selectivo para ingresar no corpo facultativo de grao medio de Administración especial, especialidade de enxeñaría técnica forestal.